Nieuw college gaat door met transitie landelijk gebied

Nieuw college gaat door met transitie landelijk gebied

Op 5 juli is tijdens een vergadering van Provinciale Staten het nieuwe college ge├»nstalleerd. Dit bestaat uit BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang. Het college presenteerde een akkoord op hoofdlijnen. Dit betekent dat het Statenleden de ruimte geeft om initiatief te nemen, mee te praten en te besluiten. Henk Emmens van BBB is de nieuwe gedeputeerde voor natuur en landbouw. De nieuwe gedeputeerde wil door met de transitie van het landelijk gebied, gericht op een toekomstbestendige landbouw en het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit - het behoud van onze Groninger soorten planten en dieren. "Ondanks de val van het kabinet is het belangrijk dat we in gesprek blijven over de transitie van het landelijk gebied." 

College

"We proberen de opgaven en wettelijke verplichtingen in te vullen op het gebied van stikstof, klimaat, biodiversiteit en de kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van water," staat in het collegeakkoord. "Dat  geven we op Groningse wijze gaandeweg verder vorm: gebiedsgericht willen wij komen tot maatregelen als antwoord op de juridische en ecologische uitdagingen. Daarbij is draagvlak van de grondeigenaren van groot belang. Gedwongen onteigening om nieuwe natuur te ontwikkelen of stikstof- of broeikasuitstoot te verminderen is wat ons betreft niet aan de orde."