Natuurherstel in het Bourtangerveld

Vrouw loopt door Groninger Landschap Bourtangerveld

Natuurherstel in het Bourtangerveld

De provincie Groningen geeft subsidie aan het Groninger Landschap om de natuur in het Bourtangerveld te herstellen. Het doel is om de natuur te behouden en om nieuw leefgebied voor reptielen te ontwikkelen. De provincie stelt € 74.200 beschikbaar voor de herstelwerkzaamheden.

Foto: Marleen Annema

Het Bourtangerveld ligt tussen Vesting Bourtange en de Duitse grens en biedt leefruimte aan veel bijzondere soorten planten en dieren zoals de klokjesgentiaan, steenanjer en grauwe klauwier. De natuur in het Bourtangerveld bestaat uit droog schraalland. Het stikstofgehalte in de bodem heeft effect op dit droge schraalland. Door stikstof groeien bomen als zwarte elzen en berken extra snel. Dit zorgt ervoor dat andere planten worden verdrukt.

Herstelwerkzaamheden

Droog schraalland is zeldzaam in West-Europa Tijdens de herstelwerkzaamheden wordt het gebied weer open gemaakt. En op een andere geschikte locatie worden bomen verplant. Zonder herstelwerkzaamheden verdwijnen bijzondere planten en het leefgebied voor verschillende diersoorten. Na de werkzaamheden gaan Hollandse landgeiten het gebied begrazen en open houden. 

Verbindingszone

Het Groninger Landschap legt ook een natuurlijke verbindingszone aan met het naastgelegen gebied in Duitsland. Dieren als de adder kunnen zich hierdoor verplaatsen.