N361 in Winsum tijdens zomervakantie gestremd

De N361 binnen de bebouwde kom van Winsum wordt opnieuw ingericht om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. Vanwege deze werkzaamheden wordt de provinciale weg in Winsum gestremd vanaf vrijdag 15 juli (21.00 uur) tot en met zondag 28 augustus. De werkzaamheden worden in 2 fases verdeeld om Winsum zoveel mogelijk bereikbaar te houden voor de omgeving en de hinder te beperken.

Kaart met stremming en omleidingsroutes N361 

Fase 1

Vanaf vrijdag 15 juli (21.00 uur) is de N361 dicht vanaf de rotonde bij Ranum tot en met de rotonde Het Aanleg. Winsum is en blijft bereikbaar vanaf Garnwerd en Groningen via de Borgweg en Meeden. Gedurende deze werkzaamheden zijn rotonde Het Aanleg, het bedrijventerrein en de Schouwerzijlsterweg niet toegankelijk via de normale route. Ook is het dorp zelf in deze periode niet via het noorden te bereiken. De rotonde en de Schouwerzijlsterweg blijven vanaf de zuidzijde bereikbaar via een tijdelijke doorsteek naar de Schouwerzijlsterweg. Ook is er een tijdelijke doorsteek beschikbaar vanaf de Wierdaweg. Vanaf maandag 1 augustus is dit gedeelte van de N361 weer open voor verkeer.

Fase 2 

Vanaf maandag 1 augustus is de N361 afgesloten vanaf rotonde Het Aanleg tot de Borgweg. Ook in deze periode is en blijft Winsum bereikbaar vanaf Garnwerd en Groningen via de Borgweg en Meeden. Via plaatselijke omleidingen blijven rotonde Het Aanleg, de Schouwerzijlsterweg en het dorp zelf bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden komt er een stopverbod bij de Meeden, De Ploeg en de Braaksterlaan. De werkzaamheden duren tot en met zondag 28 augustus.

Bus tot Winsum

Tijdens de stremming rijden er geen bussen door Winsum. De bus rijdt vanuit Groningen tot aan het station in Winsum. Reizigers die dan verder willen naar het noorden kunnen met de trein naar Baflo en vanaf Baflo met de bus verder reizen. Dit geldt ook voor reizigers die vanuit het noorden naar het zuiden willen.

Aangepaste dienstregeling

Op de website van Qbuzz staat de aangepaste dienstregeling van bussen rondom Winsum tijdens de zomervakantie.