Mooie samenwerking voor behoud van landschap en biodiversiteit in Gorecht

Vanuit een mooie samenwerking gaan bewoners, gemeente Groningen, provincie Groningen en verschillende organisaties samenwerken om het kenmerkende landschap in Gorecht te behouden en de biodiversiteit te vergroten. De aftrap van dit project vond plaats met het planten van de eerste eenstijlige meidoorn en een eikenboom, door Henk Emmens (gedeputeerde) en Peter Hellinga, directeur van Landschapsbeheer Groningen.

Mooie samenwerking voor behoud van landschap en biodiversiteit in Gorecht

Vanuit een mooie samenwerking gaan bewoners, gemeente Groningen, provincie Groningen en verschillende organisaties samenwerken om het kenmerkende landschap in Gorecht te behouden en de biodiversiteit te vergroten. De aftrap van dit project vond plaats met het planten van de eerste eenstijlige meidoorn en een eikenboom, door Henk Emmens (gedeputeerde) en Peter Hellinga, directeur van Landschapsbeheer Groningen.

Het project, dat tot eind 2026 loopt, heeft als doel om 4 kilometer aan kenmerkende landschapselementen toe te voegen of te herstellen. Voorbeelden zijn houtwallen, meidoornhagen, houtsingels en elzensingels. Een belangrijk onderdeel van het initiatief is de aan- en bijplant van 15.000 streekeigen bomen en struiken. Deze bomen zorgen er niet alleen voor dat het karakter van Gorecht blijft bestaan, maar verbeteren ook de leefomgeving voor diverse diersoorten.

Natuurdoelen van de provincie

Het behoud en herstel van onze natuur is een van de taken van de provincie. We richten nieuwe natuurgebieden in, beschermen onze soorten, werken aan het behoud van biodiversiteit en aan ons Groninger landschap. En we beseffen steeds meer dat we onze natuur in samenhang moeten zien met onze leefomgeving, met de landbouw, met andere economische activiteiten. Zodat we een mooi Groninger land nalaten waar ook voor de volgende generatie het leven goed is.

Wil je meer weten over het project kijk dan op de website van Landschapsbeheer Groningen.