Miljoenen van het Rijk om woningbouw in Groningen en Drenthe te versnellen

Het Rijk trekt bijna € 60 miljoen uit voor infrastructurele maatregelen in de regio Groningen-Assen. Met dit geld moet de woningbouw in de regio versneld worden. In Groningen gaat het om de woningbouwlocaties Groningen Eemskanaalzone, Groningen Stadshavens en Groningen Suikerzijde. In Drenthe gaat het om Assen Kloosterveen en Noordenveld (Peize en Roden). 

Wijk Stadshavens

Binnen vijf jaar

De maatregelen worden betaald uit de € 7,5 miljard die het kabinet beschikbaar heeft gesteld om de woningbouw te versnellen. In de regio Groningen-Assen werden voor achttien projecten aanvragen ingediend, waarvan in de eerste ronde vijf zijn toegekend. Deze projecten voldoen aan de voorwaarden: minimaal 500 woningen en binnen drie tot vijf jaar in uitvoering. De overige 13 projecten gaan naar de tweede ronde in november.  

Verstedelijkingsstrategie

De ingediende projecten komen voor uit de Verstedelijkingsstrategie van de regio Groningen-Assen. In dit samenwerkingsverband worden al 25 jaar afspraken gemaakt over woningbouwplannen, de bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de regio. In de Verstedelijkingsstrategie staan de uitgangspunten voor woningbouw, verkeer en vervoer, werken, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.