Met bouw getijdenduiker in Lauwersmeerdijk starten unieke natuurprojecten

De bouw van de dijkdoorgang in de Waddenzeedijk bij Lauwersoog is gestart! Daarmee is het startsein gegeven voor de natuurprojecten bij de dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat. De betrokken organisaties, waaronder de provincie Groningen, hebben dit moment gevierd. De natuurprojecten verbeteren de ecologische waterkwaliteit en de natuur van de Waddenzee. Naast de dijkdoorgang en het getijdengebied in de Marnewaard gaat het om kunstmatige riffen, getijdenpoelen en natuurlijke kwelderuitbreiding.

Met bouw getijdenduiker in Lauwersmeerdijk starten unieke natuurprojecten

De bouw van de dijkdoorgang in de Waddenzeedijk bij Lauwersoog is gestart! Daarmee is het startsein gegeven voor de natuurprojecten bij de dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat. De betrokken organisaties, waaronder de provincie Groningen, hebben dit moment gevierd. De natuurprojecten verbeteren de ecologische waterkwaliteit en de natuur van de Waddenzee. Naast de dijkdoorgang en het getijdengebied in de Marnewaard gaat het om kunstmatige riffen, getijdenpoelen en natuurlijke kwelderuitbreiding.

In het voorjaar van 2023 ging de schop in de grond voor de versterking van de Lauwersmeerdijk. Nu is ook de uitvoering van de natuurprojecten bij deze dijk gestart. De komende drie jaar gaan de dijkwerkers aan de slag om de overgang tussen land, wad en water natuurlijker te maken. Dit gebeurt door de aanleg van:

  • het getijdengebied Marnewaard: door een dijkdoorgang en getijdengebied in de Marnewaard.
  • Kunstmatige riffen en getijdenpoelen langs de dijk, zodat de overgang tussen het wad en de dijk natuurlijker worden.
  • Een natuurlijke kwelder langs de dijk bij de Westpolder.

De provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest, Rijkswaterstaat en Het Groninger Landschap hebben nauw samengewerkt om de projecten te realiseren. De uitvoering duurt zo'n drie jaar en is tegelijk met de dijkversterking klaar. Lees meer op de website van Noorderzijlvest

Natuurontwikkeling Waddenzee

Met de natuurmaatregelen levert de dijkversterking een bijdrage aan het behalen van de doelen voor Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. De ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn hiervoor een apart investeringsprogramma gestart, de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).

Dijkversterking

Versterking van de dijk is noodzakelijk omdat deze niet meer voldoet aan de normen voor de waterveiligheid. Na afronding van de werkzaamheden beschermt de dijk de komende 50 jaar weer tegen een hogere zeespiegel en extreem weer als gevolg van klimaatverandering.

Open dag zaterdag 8 juni

Zelf de bouw van de dijkdoorgang Marnewaard bekijken? Dat kan tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 8 juni. Naast de dijkdoorgang zijn er ook allerlei activiteiten in de haven en bij het dijkinformatiecentrum. De open dag is van 10.00 – 16.00 bij het Dijkinformatiecentrum, Haven 46C Lauwersoog.