Meer geld beschikbaar voor cultuursubsidies

Alle professionele cultuur- en erfgoedinstellingen konden begin dit jaar subsidie aanvragen voor de periode 2025-2028 bij de gemeente en provincie Groningen. Dit voor de zogenaamde Cultuurnota. In december 2023 werd het subsidieplafond vanuit de provincie Groningen voor de Cultuurnota vastgesteld op €1.796.400. Het college heeft besloten om dit subsidieplafond te verhogen naar € 3.096.400.

Meer geld beschikbaar voor cultuursubsidies

Alle professionele cultuur- en erfgoedinstellingen konden begin dit jaar subsidie aanvragen voor de periode 2025-2028 bij de gemeente en provincie Groningen. Dit voor de zogenaamde Cultuurnota. In december 2023 werd het subsidieplafond vanuit de provincie Groningen voor de Cultuurnota vastgesteld op €1.796.400. Het college heeft besloten om dit subsidieplafond te verhogen naar € 3.096.400.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken van Cultuur vertelt: 'Cultuur zorgt voor verbinding, verwondering en geluk. Het gaat over onze eigenheid en identiteit. De provincie Groningen heeft een authentiek en rijk cultureel aanbod. En een sterk cultureel leven jaagt ook de economie en het toerisme aan. Ik ben dan ook blij te melden dat we extra geld hebben kunnen vrijmaken voor de subsidies. Zodat we het culturele leven in onze provincie kunnen behouden én versterken.' 

De Cultuurnota 

Op 18 juli presenteert de Kunstraad zijn adviezen over de ingediende aanvragen aan de provincie en de gemeente Groningen. Dit advies geeft richting aan welke instellingen een meerjarige subsidie ontvangen in de periode 2025-2028. In het najaar besluiten de gemeente en provincie Groningen over de subsidies.  

Elke vier jaar stellen de provincie en de gemeente Groningen in nauwe samenwerking een Cultuurnota op. Hierin wordt het cultuurbeleid in onze provincie beschreven. Met deze subsidieregelingen willen de provincie en gemeente het cultureel aanbod en het historisch erfgoed verbeteren en behouden.