Leerlingen Harens Lyceum maken beste klimaatadaptieve idee van Groningen

Leerlingen Harens Lyceum maken beste klimaatadaptieve idee van Groningen

Leerlingen van het Harens Lyceum bedachten het beste klimaatadaptieve idee van Groningen met een nieuwe inrichting voor het Overwinningsplein in de Stad. De afgelopen weken werkten ruim 600 scholieren van Technasiumscholen in Groningen, Friesland en Drenthe aan een creatief en vernieuwend plan om de gevolgen van hitte en wateroverlast te verminderen en tegelijkertijd de biodiversiteit te vergroten en duurzame energie op te wekken. Op 9 juni presenteerden de groepen hun plannen aan de jury tijdens het JongerenEvent Water & Klimaat bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.  

 

Klimaatverandering

Door klimaatverandering zijn er de laatste jaren grote schommelingen in het weer. Er valt te weinig water, waardoor de natuur onder druk komt te staan. Of er valt teveel water tegelijkertijd met wateroverlast tot gevolg. Tegelijkertijd neemt het aantal plant- en diersoorten (de biodiversiteit) af. Ook staan we voor de opgave om over te stappen op andere vormen van energie. Om jongeren te laten nadenken over deze problemen, kregen scholieren van de vier noordelijke waterschappen en de drie provincies de opdracht om hier een oplossing voor te bedenken.

Lantaarnpalen in Minecraft 

Jongeren gingen voor hun opdracht zelf op onderzoek uit. Ze bepaalden zelf welk gebied ze anders wilden inrichten, onderzochten met welke belanghebbenden ze daar te maken hebben en gingen in gesprek met experts. De leerlingen van het Harens Lyceum bedachten voor het Overwinningsplein in Groningen innovatieve lantaarnpalen, die hun eigen energie opwekken en ruimte bieden voor insecten. De jury vond het plan van het Harens Lyceum een totaalplan, dat goed uitvoerbaar is. De leden van de jury waren onder de indruk van de presentatie van het plan in Minecraft, die duidelijk aangaf hoe het plein eruit zou gaan zien.  Een van de Groningse juryleden was gedeputeerde Melissa van Hoorn van de provincie Groningen, Melissa van Hoorn. 

Overige winnaars

Regiowinnaar was De Nieuwe Veste uit Coevorden. Leerlingen van deze school bedachten een boombushokje, een bushokje rondom een boom, met een dak met mos erop en zonnepanelen voor de abri's. De jury vond dit een echt vernieuwend idee, dat nog niet bestaat maar breed toegepast kan worden. De leerlingen uit Coevorden wonnen hiermee een watersportclinic.