Leendert Klaassen door commissaris van de Koning benoemd tot waarnemend burgemeester van Westerwolde

Commissaris van de Koning René Paas heeft na overleg met de fractievoorzitters Leendert Klaassen benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Westerwolde. De CdK heeft besloten tot het benoemen van een waarnemer in verband met het ziekteverlof van burgemeester Jaap Velema. De benoeming gaat in op 4 maart 2024 en geldt hopelijk voor korte duur tot het moment waarop burgemeester Velema is hersteld.

Leendert Klaassen (1950) is eerder waarnemend burgemeester geweest van de gemeente Westerwolde in 2018. Klaassen is een zeer ervaren burgemeester en heeft het ambt vervuld in Zuidhorn en daarvoor in Midwolda. Daarnaast is Klaassen onder andere voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool en griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal geweest. 

CdK René Paas: "Ik ben er gelukkig mee dat Leendert Klaassen bereid is om, met zijn eerdere ervaring in de gemeente Westerwolde, waar te nemen voor Jaap Velema. Hopelijk is het voor korte duur. Ik wens burgemeester Velema een spoedig herstel toe."