Komend gasjaar niet meer dan 1,7 miljard kuub winnen uit Groningenveld

Komend gasjaar niet meer dan 1,7 miljard kuub winnen uit Groningenveld

De winning uit het Groningenveld moet eind 2023 stoppen en in het komende gasjaar 2022-2023 op 1,7 miljard kuub worden gesteld. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten in zijn zienswijze ( PDF-bestand, 316 KB) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. 

Waakvlam

De staatssecretaris stelt jaarlijks vast hoeveel gas gewonnen moet worden uit het Groningenveld. Voor het komende gasjaar wil de staatssecretaris wendbaar blijven en daarom alle productielocaties openhouden met een minimale productie. Dat komt neer op 2,8 miljard kuub. Het college vindt dat de geraamde 1,7 miljard kuub voldoende is om het Groningenveld het komend gasjaar op de waakvlamstand te kunnen zetten. In 2023 kan het Groningenveld dan definitief sluiten. De veiligheid van de Groningers is het hoogste doel.

Eén loket

In zijn zienswijze benadrukt het college ook dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen meer juridische ruimte en geld moeten krijgen om de schades van de inwoners ruimhartiger af te kunnen handelen en de versterking uit te kunnen voeren. De inwoners zijn geholpen met één loket waar alle mijnbouwschade gemeld kan worden. 

Sluiten

De gevolgen van de gaswinning en alle ontwikkelingen daaromheen doen een grote aanslag op het welzijn en de gezondheid van de inwoners. Dat moet de staatssecretaris er toe brengen om het Groningenveld zo snel mogelijk te sluiten.

Zienswijze

Provinciale Staten besluiten uiterlijk 27 juli 2022 of ze de zienswijze van het college ondersteunen of dat ze zelf een zienswijze op het ontwerp vaststellingsbesluit indienen. 

Het college heeft samen met de andere Groninger overheden de zienswijze opgesteld. De andere overheden zullen hun zienswijze voor 4 augustus 2022 ook vaststellen.