Juni themamaand van de natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland

Juni themamaand van de natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland

Noord-Nederland werkt hard samen om landbouw voor te bereiden op de toekomst. Om te laten zien wat er allemaal gebeurt en ervaringen te delen is de maand juni uitgeroepen tot themamaand van de natuurinclusieve landbouw. In de provincies worden veel activiteiten georganiseerd. Franc van der Steen en gedeputeerden Johan Hamster (Groningen) en Klaas Fokkinga (Fryslân) waren 30 mei aanwezig bij de aftrap van de themamaand. Een overzicht van alle activiteiten en aanmeldmogelijkheden is te vinden op www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl

Aftrap themamaand door gedeputeerden

Omslag noodzakelijk

Met het ondertekenen van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw eind 2019, is € 20 miljoen beschikbaar gekomen. Het doel is een landbouw die topvoedsel produceert en bijdraagt aan de biodiversiteit, een gezonde bodem en een gevarieerd en (be)leefbaar platteland. Een omslag is noodzakelijk om de sector op de lange termijn gezond, concurrerend en rendabel te laten zijn. Er wordt gepionierd in Schiermonnikoog, de Friese Veen- en Kleiweide, de Fries-Groningse Kleischil, Veenkoloniën, Westerwolde, het Oldambt en het Drents Plateau. Deze acht gebieden verschillen in grondsoort, landbouw en cultuur. Samen vormen ze een proeftuin voor natuurinclusieve gebiedsaanpakken.

Kennis en monitoring

Kennis en monitoring zijn belangrijke onderdelen in de Regio Deal. Een unieke samenwerking met twee universiteiten, Hogeschool van Hall Larenstein, Terra en Aeres vanuit het groene onderwijs en de Proefboerderij SPNA en Kadaster leveren kennis voor vragen uit de gebieden. Ook adviseren ze over projecten en het monitoren van effecten. Nadat in alle gebieden samen met betrokkenen streefbeelden en actieplannen zijn opgesteld, wordt er nu volop gewerkt aan het uitvoeren ervan.