Inventarisatie van karakteristieke panden in stad Groningen voor Erfgoedmonitor

Inventarisatie van karakteristieke panden in stad Groningen voor Erfgoedmonitor

Van half juni tot half augustus gaat het bedrijf Feniks een inventarisatie maken van de rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden in de stad Groningen. Het verzamelen van de informatie over deze panden is nodig voor de Erfgoedmonitor, een doorlopend onderzoek naar de staat van het gebouwde erfgoed in de Groningen. De Erfgoedmonitor helpt bij het maken van keuzes die nodig zijn om ons erfgoed in goede staat te houden. De inventarisatie gebeurt in opdracht van de provincie Groningen.

Informatie verzamelen

Fenicks verzamelt alle relevante informatie, zoals de monumentstatus, huidige functie en oorspronkelijke functie. Tijdens de inventarisatie maken medewerkers van Fenicks ook foto's vanaf de openbare weg. Bij het maken van de foto’s worden geen persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie vastgelegd. De foto’s worden daar ook op gecontroleerd. Aan de hand van de vergaarde informatie beoordeelt de Monumentenwacht Groningen de staat van het onderhoud. Het gaat specifiek om de karakteristieke panden die door de gemeente Groningen opgenomen zijn in het Ontwerp Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen. De rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten van de gemeente Groningen zijn al opgenomen in de Erfgoedmonitor.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over het onderzoek dan kunt u terecht bij Fenicks. Zij kunnen ook een overzicht geven van de informatie die van uw pand verzameld is, via 023-750 57 47 of info@fenicks.nl. Meer over de Erfgoedmonitor leest u op de Staat van Groningen. Met vragen over de erfgoedstatus van uw pand kunt u terecht bij de gemeente Groningen. Ook kunt u via de gemeente erachter komen of uw pand is opgenomen in het Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed.