Insecten lokken met bloemen en insectenhotel

Insecten lokken met bloemen en insectenhotel

In het zuidelijk deel zijn vijf stroken met bloemenmengels gezaaid, waaronder wilgenroosje en koninginnekruid. De planten worden 1,5 tot 2 meter hoog en bloeien vanaf augustus. De bloemen trekken insecten aan, waar vleermuizen op af komen die bij de dijk naar voedsel zoeken. Ook komen er twee insectenhotels.

Bloemstroken

De Dubbele Dijk ligt binnen het foerageergebied van de zeldzame tweekleurige vleermuis. Van deze soort zijn in Nederland slechts drie kolonies bekend, waarvan een in Spijk en een in Bierum. 

Drainagebuis wordt insectenhotel

Opgegraven drainagebuizen krijgen een tweede leven als insectenhotel in het zuidelijk deel van de Dubbele Dijk. Een veilige plek waar insecten kunnen schuilen, eten en voorplanten. De drainagebuizen kwamen tevoorschijn nadat de bovenste grondlaag gebruikt was voor aanleg van de tweede dijk. De insectenhuizen worden gemaakt in de provinciale werkplaats bij Blauwe Stad.

Om distels te voorkomen is dit voorjaar tussen de twee dijken een mengsel van gras en klaver gezaaid. Klavers trekken ook bijen aan en zorgen voor verrijking van de bodem met organisch materiaal.