Hinderapp nu ook voor melden overlast houtkachels

Hinderapp nu ook voor melden overlast houtkachels

De Hinderapp, het meldpunt voor overlast van geur en geluid, wordt uitgebreid. Inwoners van de provincie Groningen kunnen voortaan ook overlast van houtkachels doorgeven. Daarnaast wordt in Delfzijl een meetstation geplaatst voor fijnstofmetingen. Met de Hinderapp konden inwoners al eenvoudig geur- en geluidsoverlast van bedrijven in hun omgeving melden. Daarnaast kunnen ze  de meldingen van anderen in hun omgeving zien. Houtrook is een nieuwe mogelijkheid van de Hinderapp. 

Melden, zichtbaar maken, analyseren

Goede luchtkwaliteit heeft sterke invloed op de gezondheid van mensen. In 2020 ondertekende de provincie Groningen al het Schone Lucht Akkoord, net als het Rijk en veel andere provincies en gemeenten. De gegevens die op de app binnenkomen, worden door de provincie voortdurend geanalyseerd. Bovendien krijgen gemeenten inzicht in wat er in hun gebied speelt rond houtrook. Zij kunnen zo nodig maatregelen nemen. In de Hinderapp zijn ook de fijnstof metingen van thuis-meetpunten in onze provincie te zien. Tevens komt er begin volgend jaar een nieuwe professionele meetopstelling voor fijnstofmetingen in Groningen. Dit zogeheten ankerstation wordt geplaatst in de omgeving van bedrijventerrein Oosterhorn in Delfzijl.

Hoe werkt de app?

Mensen die overlast ondervinden van houtkachels, hoeven alleen eenmalig een account aan te maken op de Hinderapp te maken. Om meldingen van anderen in je eigen omgeving te bekijken is geen account nodig. 

Ga naar Hinderapp.nl