Herinrichtingsplannen POL-gebied zes weken ter inzage

Op 28 mei 2024 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp inrichting van het POL-gebied vastgesteld. Van 4 juni tot 15 juli 2024 ligt het ontwerp-projectbesluit ter inzage. In deze periode kan iedereen reageren op het ontwerp. De uitgebreide bekendmakingen van de provincie Groningen zijn te vinden op officielebekendmakingen.nl. De teksten en data op deze website zijn altijd leidend.

Herinrichtingsplannen POL-gebied zes weken ter inzage

Op 28 mei 2024 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp inrichting van het POL-gebied vastgesteld. Van 4 juni tot 15 juli 2024 ligt het ontwerp-projectbesluit ter inzage. In deze periode kan iedereen reageren op het ontwerp. De uitgebreide bekendmakingen van de provincie Groningen zijn te vinden op officielebekendmakingen.nl. De teksten en data op deze website zijn altijd leidend.

Bekijk de ontwerpinrichting  

Waar gaat de inspraak over?

De provincies Groningen en Drenthe gaan samen met gemeenten Groningen, Tynaarlo en waterschap Hunze en Aa's het POL-gebied opnieuw inrichtingen. De polders Glimmermade, Glimmer polder, het Oosterland en Lappenvoort vormen gezamenlijk het POL-gebied. Het belangrijkste doel van de herinrichting is dat de natuur zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarnaast behoudt het gebied de bestaande functie als noodwaterberging. Alle percelen in het POL-gebied krijgen de functie natuur, met nevenfunctie waterberging.

Indienen van zienswijzen

Tot en met 15 juli 2024 kan iedereen reageren op het ontwerp van de inrichting van het POL-gebied, dat heet formeel een zienswijze indienen. Dit kan per brief aan de Provincie Groningen, postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail naar info@provinciegroningen.nl. Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en zet bovenaan uw brief of e-mail bij onderwerp: 'reactie POL-gebied'.

Kijk voor meer informatie en het ontwerp van de inrichting op de website van Meerschap Paterswolde.