Groningse topsporters moedigen leerlingen aan om meer te bewegen

Groningse topsporters moedigen leerlingen aan om meer te bewegen

Hoe kunnen Donar en Lycurgus helpen om meer kinderen enthousiast te maken voor sport en verenigingen ondersteunen om betere trainingen te geven? Met het plan 'Breedtesport naar de Top' gaan de sportclubs activiteiten organiseren en trainingsmateriaal ontwikkelen in het lopende seizoen 2022-2023. Donar en Lycurgus ontvangen daarvoor beide een eenmalige subsidie van € 15.000 van de provincie. 

Basketballers

Basketballers van Donar en volleyballers van Lycurgus gaan ondersteunen bij een basketbal- en volleybaltoernooi voor kinderen van groep 5 en 6. Ze coachen de teams op de toernooidag en alle deelnemers mogen een thuiswedstrijd van Donar of Lycurgus bezoeken. Als voorbereiding op het toernooi krijgen deelnemende scholen begeleiding van buurtsportcoaches en de sportconsulent van Huis voor de Sport Groningen. 

Faciliteren

De topsportclubs uit de stad Groningen gaan lokale basketbal- en volleybalverenigingen helpen om kinderen die enthousiast zijn voor de sport, langer aan zich te binden. Professionele trainers gaan de sportclubs begeleiden met trainingsmateriaal en helpen om de organisatie beter op te zetten. Alles is erop gericht om het functioneren van de vereniging te verbeteren, zodat de jeugdleden goed worden opgevangen en lid blijven van de vereniging. 

Voorbeeldfunctie

Donar en Lycurgus zijn twee topsportclubs uit de stad Groningen met uitstraling naar de regio. Beide clubs zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en dragen vaker bij aan maatschappelijke projecten in de provincie. Ook FC Groningen heeft een programma om zoveel mogelijk Groningers in beweging te krijgen ('FC Groningen in de Maatschappij'). De provincie gaf eerder subsidie aan een project voor extra gymlessen op scholen. Donar en Lycurgus hopen met dit project ongeveer 35 basisscholen en sportverenigingen te bereiken.