Groningse overheden: sluiting Groningenveld per 1 oktober 2023 

Groningse overheden: sluiting Groningenveld per 1 oktober 2023 

De Groningse overheden dringen in hun advies voor het vaststellingsbesluit 2023-2024 bij staatssecretaris Hans Vijlbrief aan op sluiting van het Groningenveld per 1 oktober 2023. Alleen met dat besluit laat de staatssecretaris zien de veiligheid van de inwoners van Groningen voorop te stellen. 

Wettelijk vastleggen

Ook benadrukt de regio het belang van het zo snel mogelijk wettelijk vastleggen van de sluiting van het veld. De regio brengt in haar advies ook meerdere punten naar voren die voor schade, versterken en gezondheid onderdeel zijn van het eisenpakket van de regio als reactie op de parlementaire enquête.

Veiligheid voorop betekent sluiting

Voor komend gasjaar zijn er volgens de staatssecretaris drie mogelijkheden: sluiting van het veld per 1 oktober, het openhouden van elf productieclusters met een gaswinning van 3,2 miljard m³ of het openhouden van vijf productieclusters met een winning van 1,5 miljard m³. Vanuit veiligheidsoogpunt voor inwoners in Groningen adviseert de regio sluiting van het veld per 1 oktober. Dit geeft ook een laagst mogelijk aantal gebouwen dat nog niet aan de veiligheidsnorm voldoet. Ook de conclusies en aanbevelingen van ‘Groningers boven gas’ benadrukken het belang van sluiting per 1 oktober.

Neem oorzaak gevolgen voor inwoners weg

De inwoners van Groningen gaan al uit van het sluiten van het Groningenveld per 1 oktober 2023. Dit kan volgens de regio een eerste stap zijn in herstel van vertrouwen. Met sluiting van het Groningenveld zijn de problemen nog niet voorbij. Want de bevingen gaan door, gebouwen voldoen nog niet aan de veiligheidsnorm en ook blijft schade ontstaan. Daarom moet de oorzaak van de problemen zo snel mogelijk weggenomen worden en moet langdurig gewerkt worden aan herstel voor inwoners van Groningen. Dit geldt ook voor de mentale gevolgen, specifiek bij jongeren.

Voeg gebouwen toe aan versterkingsopgave

Daarnaast vindt de regio dat de staatssecretaris zijn toezeggingen en wettelijke verplichting na moet komen om gebouwen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen op te nemen in de versterkingsopgave. Bij de uitvoering van de versterkingsopgave moet het kabinet veel meer doen met de aanbevelingen uit 'Groningers boven gas'. Groningen heeft een mensgerichte en gebiedsgerichte benadering nodig, waarbij onaanvaardbare verschillen worden weggenomen, er een grotere rol is voor de eigenaar/bewoner en er aandacht is voor de sociale gevolgen van de versterking. De regio ziet dit onvoldoende terug in de kabinetsreactie op het rapport van de enquêtecommissie.

Ruimte bij schade-afhandeling

Gaat het om schade, dan vindt de regio dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) voldoende wettelijke en financiële ruimte moet krijgen om schade rechtvaardig en ruimhartig te vergoeden, ook buiten de aansprakelijkheid van NAM. Ook moet het mogelijk zijn om bij complexe en/of meervoudige schade een eenvoudige behandeling van de melding aan te bieden waarbij niet elke schade punt van discussie is. 

Jaarlijks advies gasbesluit

De Groningse overheden adviseren jaarlijks over het vaststellingsbesluit voor het volgend gasjaar. Het advies wordt gegeven door de provincie Groningen, de gemeenten Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Groningen, Oldambt, Westerkwartier, Veendam, Pekela en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.