Groningse gemeenten zijn financieel gezond

Groningse gemeenten zijn financieel gezond

De tien gemeenten in de provincie Groningen zijn op dit moment financieel gezond. Ze hebben allemaal een structureel sluitende begroting voor 2023 gepresenteerd. Dit houdt in dat de begroting realistisch en structureel in evenwicht is: jaarlijks terugkerende lasten zijn gedekt door jaarlijks terugkerende opbrengsten. Daarom vallen ze volgend jaar onder repressief toezicht van de provincie. Dit is de lichtste vorm van financieel toezicht waarbij de gemeente haar vastgestelde begroting kan uitvoeren. Bij deze vorm van toezicht is geen goedkeuring van de besluiten door de provincie nodig. 

Geldbiljetten

Goed nieuws

Het college van Gedeputeerde Staten, wettelijk toezichthouder op de gemeentefinanciƫn, kan hiermee voor het tweede achtereenvolgende jaar volstaan. "Dat is goed nieuws. Alle gemeenten in Groningen zijn erin geslaagd om in lastige tijden de zaken goed op orde te houden'', zegt gedeputeerde financiƫn IJzebrand Rijzebol.

Sluitende begrotingen

De gemeenten beschikken, niet alleen volgend jaar, maar tot en met 2025 over sluitende, positieve begrotingen. Vanaf 2026 komt daar, zoals het nu lijkt, verandering in. De Nederlandse gemeenten spreken zelf van het 'ravijnjaar', omdat het Rijk dan een ander financieringssysteem wil hanteren, dat nadelig dreigt uit te vallen.