Groningers willen provincie met aandacht voor klimaat en milieu

Groningers willen leven in een provincie waar aandacht is voor klimaat en milieu, waar zorg is voor behoud van het unieke landschap en waar gewerkt wordt aan verduurzaming. Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen naar de idealen en dromen van Groningers voor de toekomst. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken kreeg de resultaten van het onderzoek uitgereikt in een magazine door waarnemend directeur-bestuurder Roos Jelier van Sociaal Planbureau Groningen en onderzoeker Femke de Haan. 

Dromen en idealen

Het onderzoek is uitgevoerd onder leden van het Groninger Panel en wordt gepubliceerd in het jubileummagazine ter ere van het 10-jarig bestaan van Sociaal Planbureau Groningen. Leden van het Groninger Panel stuurden ruim 2.000 dromen en idealen in over de toekomst van Groningen. Ze gaan over wat Groningers nu belangrijk vinden, over wat het leven de moeite waard maakt en over wat ze in de toekomst graag willen behouden of versterken. De dromen worden onderverdeeld in de thema's groen en duurzaam, sterk en stabiel, en sociaal en zorgzaam. 

Groen en duurzaam

Veel dromen gaan over een groene, duurzame en leefbare provincie. Veel Groningers zien de provincie graag als voorloper op het gebied van groene energie. Daarbij vinden ze het belangrijk dat het Groningse karakter en de eigen identiteit behouden blijven.

Sterk en stabiel

Veel toekomstbeelden gaan ook over de problemen rond de aardbevingen. Groningers willen dat de gaswinning volledig stopt, dat de schade op een rechtvaardige manier gecompenseerd wordt en dat er voor iedereen een veilige woning is. Verder geven de leden van het panel aan dat ze het belangrijk vinden dat de werkgelegenheid gestimuleerd wordt en dat er goed onderwijs is. 

Sociaal en zorgzaam

Inwoners van onze provincie vinden welzijn ook belangrijk. Daarbij ligt de focus op goede bereikbaarheid van (zorg)voorzieningen, passende woningen en een gezonde leefomgeving. Verder is er aandacht voor het oplossen van armoede, het tegengaan van eenzaamheid en het ondersteunen van ouderen en kwetsbare inwoners. 

Idealen bereiken

Dingen die belangrijk zijn om de idealen te bereiken, zijn volgens het Groninger Panel investeren in de regio, duurzame ontwikkeling, een goede bereikbaarheid, het versterken van lokale gemeenschappen en het betrekken van inwoners, waaronder ook jongeren. 

Sociaal Planbureau Groningen

Het Sociaal Planbureau Groningen bestaat dit jaar 10 jaar. Het werd destijds opgericht omdat de provincie behoefte had aan het monitoren van gegevens over de samenstelling van de Groningse bevolking en de gevolgen daarvan voor onze Groningse samenleving. Tegenwoordig volgt het planbureau met monitors en verdiepende onderzoeken trends en ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld brede welvaart, armoede, jeugd en gezondheid.