Groninger overheden en bedrijven maken werk van warmtetransport  

Groninger overheden en bedrijven maken werk van warmtetransport  

De verkenning van een warmtetransportleiding tussen de industrie in de Eemshaven en Delfzijl, via een aantal dorpen naar de stad Groningen, is weer een stap verder. Door deze warmtetransportleiding zou een behoorlijke hoeveelheid woningen van het aardgas af kunnen. Het gaat om woningen in de stad Groningen, maar ook in verschillende dorpen van de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta die langs de leiding liggen. Bestuurders van de provincie, Gasunie, Enpuls, Warmtestad, Groningen Seaports en de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland en Groningen zetten hun handtekening onder een intentieverklaring. Daarmee gaat de volgende fase van het haalbaarheidsonderzoek van start. 

Duurzame warmte

De warmtetransportleiding is bedoeld om woningen via warmtenetten te voorzien van duurzame warmte. Het gaat om restwarmte van bedrijven uit de Eemshaven en Industriegebied Oosterhorn, maar ook van lokale warmtebronnen. Als het project haalbaar en financierbaar blijkt te zijn, kan de warmtetransportleiding vanaf ongeveer 2030 bijdragen aan duurzame, betrouwbare verwarming en een energierekening die voor inwoners betaalbaar is.