Groningen wil onafhankelijk onderzoek naar kwik in aardgas

De Groningse overheden willen dat staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw onafhankelijk onderzoek laat doen naar de besluitvorming over kwik in Groningse gasleidingen. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag wie in de periode 2012-2014 op welk moment wist van de hoge kwikconcentraties en wie vervolgens welke afwegingen heeft gemaakt. De regio is van mening dat de inwoners van Groningen hier recht op hebben.

Onderzoek

De staatssecretaris informeerde begin januari de Tweede Kamer dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) sinds juni 2022 hier onderzoek naar doet en dat SodM het RIVM de opdracht heeft gegeven onderzoek te doen naar mogelijke gezondheidsrisico’s. De Groningse gemeenten, provincie, veiligheidsregio en waterschappen zijn van mening dat de inwoners van Groningen recht hebben te weten hoe de besluitvorming in 2012-2014 is verlopen. Het onafhankelijk onderzoek kan naast het onderzoek van SodM en RIVM uitgevoerd worden. 

Besluitvorming

Bij de regio ontstaat het beeld dat de betrokken partijen bij de exploitatie van het Groningenveld niet transparant zijn geweest over hoe zij destijds risico’s afwogen en de toezichthouders niet de gelegenheid boden een afweging te maken of onderzoek te doen. De Staat is mede-exploitant van het Groningenveld, maar ook verantwoordelijk voor normstelling en toezicht. De regio vindt het belangrijk dat deze dubbelrol onafhankelijk wordt onderzocht. 

Wettelijk voorschrift 

De overheden doen ook een beroep op de staatssecretaris om ervoor te zorgen dat er een wettelijk voorschrift komt over kwik in de samenstelling van gas. Emissies van kwik moeten voorkomen worden en als dat niet kan, dan moeten emissies zoveel mogelijk teruggebracht worden. Dit is nu niet wettelijk vastgelegd voor de gassamenstelling en de gasleidingen en dat is volgens de regio een tekortkoming. 

Brief

De brief ( PDF-bestand, 232 KB) aan staatssecretaris Vijlbrief is ondertekend door de provincie Groningen, gemeente Eemsdelta, gemeente Groningen, gemeente Het Hogeland, gemeente Midden-Groningen, gemeente Oldambt, gemeente Pekela, gemeente Stadskanaal, gemeente Veendam, gemeente Westerkwartier, gemeente Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen, waterschap Hunze en Aa’s en waterschap Noorderzijlvest.