Groningen en Noord-Drenthe zetten zich gezamenlijk in voor klimaatadaptieve regio

De komende jaren werkt de regio Groningen/Noord-Drenthe intensief samen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Dit staat in de Regionale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie, die alle regiopartners op 22 september ondertekenden tijdens een feestelijke bijeenkomst. Hiermee spreken zij af om zich tussen 2023 en 2027 gezamenlijk in te zetten voor een klimaatadaptieve regio. Klimaatadaptief wil zeggen dat het gebied zo veel mogelijk wordt aangepast aan het veranderende klimaat, om zo de gevolgen van extreem weer te beperken. 

Groningen en Drenthe tekenen samenwerking

De partners gaan samenwerken op een aantal verschillende thema's. Eén daarvan is de aanleg van waterbuffers en groenstroken in de regio om overtollig regenwater op te vangen. Ook zetten de partners zich in voor het vergroten van de bewustwording van klimaatadaptatie bij inwoners en bedrijven. Daarnaast brengen zij de impact van extreme weersomstandigheden op de vitale en kwetsbare functies in de regio in kaart, met maatregelen om de risico's op uitval te verkleinen. Denk hierbij aan functies als de energievoorzieningen, de hoofdinfrastructuur en ziekenhuizen.

Klimaatbestendige regio in 2050

De Regionale Uitvoeringsagenda is een uitwerking van de Regionale Klimaatadaptatie Strategie, die de werkregio in maart 2022 presenteerde. Met deze strategie willen de partners de risico's en gevolgen van klimaatverandering gezamenlijk aanpakken. De Uitvoeringsagenda is een belangrijke stap richting het einddoel: een klimaatbestendig en waterrobuust ingerichte regio in 2050.

Samenwerking

De werkregio Groningen/Noord-Drenthe bestaat uit 22 samenwerkingspartners: de tien Groningse gemeenten, vier Drentse gemeenten (Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen, Noordenveld), de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, de Veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe en de waterbedrijven van beide provincies. De werkregio is opgericht om samen efficiënter te werken aan klimaatadaptatie, te leren van elkaars aanpak en te zorgen voor goede afstemming tussen organisaties die werken aan de kwaliteit van de leefomgeving.