Groningen adviseert staatssecretaris over vaststellingsbesluit Groningenveld 2022-2023

Groningen adviseert staatssecretaris over vaststellingsbesluit Groningenveld 2022-2023

Net als voorgaande jaren adviseren de regionale overheden ook dit jaar de staatssecretaris Mijnbouw voor het vaststellingsbesluit Groningenveld 2022-2023. Het komende gasjaar produceert Groningen minimaal, zodat het veld alleen nog opgestart kan worden bij extreme kou en bij gelijktijdige uitval van de stikstoffabrieken. Er wordt geen Gronings gas meer gebruikt voor huishoudens, bedrijven en export. Dit is een belangrijke stap naar volledige sluiting van het Groningenveld. Een doel waar Groningen zich hard voor heeft gemaakt. In hun advies brengen de Groningse overheden een aantal punten onder de aandacht van de staatssecretaris die van belang zijn voor het oplossen van de problemen van inwoners. 

Gaswinningslocatie Kolham

Meer regel- en financiële ruimte

Een belangrijk punt in het advies is dat de regio de staatssecretaris adviseert zowel de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) als het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) meer regel- en financiële ruimte te geven. Hiermee kunnen NCG en IMG oplossingen bieden voor specifieke problemen waar bewoners tegenaan lopen. Daarnaast adviseert de regio om bij complexe en/of meervoudige schade een eenvoudige behandeling van de schademelding aan te bieden waarbij niet elke schade bediscussieerd wordt. Tenslotte zou één loket mijnbouwschade Groningers helpen, waar alle mijnbouwschade gemeld en afgehandeld kan worden. De regio dringt aan op de gespreksagenda en is daarover al in gesprek met de staatssecretaris. Voor de regio zijn dit cruciale punten die moeten bijdragen aan verbetering van schadeafhandeling en versterking in Groningen.

Groningenveld

De regionale overheden waarderen de standvastigheid van de staatssecretaris het Groningenveld in oktober 2023 definitief te sluiten. Ondanks de internationale crisis houdt de staatssecretaris vast aan deze belofte aan Groningen. De regio verzoekt de staatssecretaris zich in het vaststellingsbesluit nogmaals duidelijk uit te spreken over het beëindigen van de gaswinning uit het Groningenveld in 2023 en zo snel mogelijk de wet ‘Wat na nul’ aan te bieden aan de Tweede Kamer. 

Betrokken overheden  

Het advies aan de staatssecretaris Mijnbouw is in samenwerking opgesteld door de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerwolde, Westerkwartier, provincie Groningen, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.