Groen licht voor uitbreiding windpark Delfzijl-Zuid

Groen licht voor uitbreiding windpark Delfzijl-Zuid

De uitbreiding van windpark Delfzijl-Zuid mag doorgaan. Dat heeft de Raad van State op 12 april 2023 besloten. Volgens de Raad zijn de besluiten over uitbreiding van het windpark door de gemeente Eemdelta en de provincie Groningen voldoende onderbouwd. Met deze uitspraak kan de bouw van zestien nieuwe windturbines van start.

Windmolenpark Delfzijl

De uitspraak van de Raad van State heeft betrekking op de milieunormen die gelden voor windparken. De provincie Groningen en gemeente Eemsdelta hanteren voor de uitbreiding van windpark Delfzijl-Zuid eigen normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid. Bezwaarmakers vonden dat de overheden meer onderzoek hadden moeten doen naar de geluids- en schaduwoverlast en veiligheidsrisico’s en dat dit tot strengere normen had moeten leiden. De hoogste bestuursrechter oordeelde gisteren echter dat de gemeentelijke en provinciale normen voldoende zijn gegrond.

Eigen geluidsnormen

Voor het bepalen van de geluidsnormen zijn de gemeente Eemsdelta en de provincie Groningen bij hun onderzoek uitgegaan van de beschikbare, algemeen wetenschappelijke inzichten. Hierbij hebben zij een afweging gemaakt tussen enerzijds de mate van geluidshinder en anderzijds de energie die het windpark opwekt.