Goede start voor ieder kind met programma Kansrijke Start

Goede start voor ieder kind met programma Kansrijke Start

Ieder kind een goede start en dezelfde kansen bieden, ongeacht waar je wieg staat. Daar is het programma Kansrijke Start op gericht. Het programma ondersteunt (aanstaande) kwetsbare ouders zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. Met het provinciale programma Kansrijke Start verbindt en versterkt de provincie Groningen de gemeentelijke programma's. De provinciale aanpak van Kansrijke Start is nu van start gegaan.

Kinderen in speeltuin

Gezondheid voor en na geboorte

De eerste duizend dagen van een kind zijn erg belangrijk. Ziekenhuizen, verloskundigen, kraamorganisaties en andere zorgdeskundigen zetten zich samen met gemeenten en de provincie Groningen in voor een kansrijke start van de nieuwe generatie. Want gezondheid voor, tijdens en na de geboorte bepaalt voor een deel de gezondheid op latere leeftijd.

Nationaal Programma Groningen

Vanuit het Nationaal Programma Groningen ontvangt de provincie geld om de komende 1,5 jaar de provinciale aanpak uit te voeren. Hierbij kunnen de betrokken organisaties ervaringen uitwisselen en daardoor veel van elkaar leren. Ook biedt de provinciale aanpak onderwijs en training aan voor de professionals, zodat ze tijdig hulp kunnen bieden aan ouders die dat goed kunnen gebruiken. Verder wordt in kaart gebracht wat de ervaringen van ouders zijn en wat het effect is van de ondersteuning. Deze informatie wordt weer gedeeld om van te leren en te verbeteren.