Gebiedsfonds Westerwolde kan met subsidie provincie aan de slag

Het Gebiedsfonds Westerwolde kan beginnen met het mooi houden en promoten van Westerwolde. Het eerste project is het herstel van het beekdal van de Ruiten Aa, met als inspiratiebron de cultuurhistorie van het gebied. Het beekdal wordt gevarieerder, kleurrijker en gaat meer kronkelen. Het Gebiedsfonds wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen. Gedeputeerde Henk Staghouwer overhandigde op woensdag 21 augustus een cheque van 45.000,-euro.

 

Gebiedsfonds Westerwolde kan met subsidie provincie aan de slag

Het Gebiedsfonds Westerwolde kan beginnen met het mooi houden en promoten van Westerwolde. Het eerste project is het herstel van het beekdal van de Ruiten Aa, met als inspiratiebron de cultuurhistorie van het gebied. Het beekdal wordt gevarieerder, kleurrijker en gaat meer kronkelen. Het Gebiedsfonds wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen. Gedeputeerde Henk Staghouwer overhandigde op woensdag 21 augustus een cheque van 45.000,-euro.

 

Het Gebiedsfonds Westerwolde kan beginnen met het mooi houden en promoten van Westerwolde. Het eerste project is het herstel van het beekdal van de Ruiten Aa, met als inspiratiebron de cultuurhistorie van het gebied. Het beekdal wordt gevarieerder, kleurrijker en gaat meer kronkelen. Het Gebiedsfonds wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen. Gedeputeerde Henk Staghouwer overhandigde op woensdag 21 augustus een cheque van 45.000,-euro.

Subsidie provincie

Met de cheque van de provincie en de bijdragen op de gebiedsrekening kunnen de werkzaamheden beginnen. De bijdrage van 45.000,- euro is deels voor aanloopkosten, zoals fondsenwerving en voorlichting en promotie, en deels voor het subsidiëren van projecten. Voor het behoud van het landschap in Westerwolde stelt de provincie in principe ieder jaar 20.000,- euro beschikbaar. Verder kan iedereen die Westerwolde een warm hart toedraagt een financiële bijdrage leveren aan het fonds. Westerwolde biedt, vanwege het historische landschap van bossen, vennetjes en beken, toeristen eindeloze mogelijkheden om te fietsen en te wandelen. De gebiedscommissie wil Westerwolde gaan promoten als een gebied waar het goed onthaasten is.

Onthaasten

Het Gebiedsfonds is een initiatief van de Gebiedscommissie Westerwolde. Dit is een samenwerking tussen de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het waterschap Hunze en Aa’s en een aantal toeristische ondernemers. De ondernemers worden vertegenwoordigd door de Stichting Promotie Westerwolde. Het fonds heeft als doel bij te dragen aan een mooi landschap, in een regio waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar bewoners zich mee verbonden voelen. Het fonds onderstreept dat het mooi houden van het gebied een zaak is van burgers, boeren, organisaties, bedrijven en overheid samen.