Fonds Ontwikkelkosten Energiecoöperaties Groningen van start 

Fonds Ontwikkelkosten Energiecoöperaties Groningen van start 

Energiecoöperatie Eekerpolder heeft voor de ontwikkeling van het zonnepark Eekerpolder in Midden-Groningen als eerste gebruik gemaakt van het Fonds Ontwikkelkosten Energiecoöperaties. Dit fonds is door de provincie Groningen opgericht en wordt uitgegeven via Fonds Nieuwe Doen. Door het nieuwe fonds kunnen energiecoöperaties vroegtijdig deelnemen aan energieprojecten. Zo kunnen Groningers actiever meedenken en meedoen met de ontwikkeling van nieuwe energieparken en een deel van de winst besteden aan (duurzaamheids)projecten in hun directe omgeving. Gedeputeerde Melissa van Hoorn en Titia Siertsema, voorzitter van Fonds Nieuwe Doen, hebben op 23 maart met de uitgave aan Eekerpolder het officiële startsein gegeven voor het fonds. 

Opbrengsten 

Lokale initiatieven hebben vaak niet genoeg geld beschikbaar om vanaf het begin mee te doen aan projectontwikkeling. Dit fonds is bedoeld om het energiecoöperaties makkelijker te maken om samen met een professionele partner een energieproject, zoals zon- en windparken, te ontwikkelen. Zo wordt een coöperatie namens inwoners mede-eigenaar van een park en heeft ze inspraak in de manier waarop het park wordt gerealiseerd. Ze ontvangt daarmee ook opbrengsten uit het park die ze, in overleg met de leden, besteedt aan duurzaamheid of andere doelen in de directe omgeving.

Kosten

Energiecoöperaties kunnen maximaal € 500.000 lenen om hun deel van de ontwikkelkosten te betalen. Het kan hierbij gaan om de kosten voor een haalbaarheidsonderzoek of het opstellen van een businesscase, kosten voor vergunningen, subsidieaanvragen of onderzoekskosten voor bijvoorbeeld inpassing in het landschap of archeologie. In totaal is € 4,5 miljoen beschikbaar voor energiecoöperaties.

Informatie

In het klimaatakkoord is afgesproken dat bij duurzame energieprojecten, zoals zonneparken en windparken, minimaal 50% participatie door inwoners nagestreefd moet worden. Het fonds maakt dit mede mogelijk. Energiecoöperaties kunnen een aanvraag indienen via het fondsmanagement van Fonds Nieuwe Doen. Op www.fondsnieuwedoen.nl is meer informatie te vinden, ook over de voorwaarden.