Extra Statenvergadering over opstarten gaswinningslocaties

De Provinciale Staten kwamen op woensdagmiddag 10 januari in een extra vergadering bijeen voor een spoeddebat.

Dit naar aanleiding van de berichtgeving op maandag 10 januari 2024 dat er twee gaswinningslocaties weer zijn opgestart. In de vergadering is een motie aangenomen waarin de verontwaardiging over het besluit wordt uitgesproken en waarin het college wordt opgeroepen om de staatssecretaris van mijnbouw uit te nodigen voor een gesprek met de provinciale staten. De vergadering is via deze website terug te kijken