Extra ondersteuning voor mkb-bedrijven in aardbevingsgebied

Ondernemers in het aardbevingsgebied die met hun bedrijfspand in een schade- en of versterkingstraject zitten, kunnen voor begeleiding en advies terecht bij twee mkb-consulenten (adviseurs). Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een subsidieregeling om deskundigen in te zetten. Dit komt voort uit het Mkb-programma dat een gezamenlijk initiatief is van Rijk, provincie en gemeenten.

Extra ondersteuning voor mkb-bedrijven in aardbevingsgebied

Ondernemers in het aardbevingsgebied die met hun bedrijfspand in een schade- en of versterkingstraject zitten, kunnen voor begeleiding en advies terecht bij twee mkb-consulenten (adviseurs). Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een subsidieregeling om deskundigen in te zetten. Dit komt voort uit het Mkb-programma dat een gezamenlijk initiatief is van Rijk, provincie en gemeenten.

Ondersteuning voor ondernemers

De mkb-consulenten ondersteunen bij het administratieve proces van schade of versterking en geven advies als deze zaken invloed hebben op de bedrijfsvoering. Ze zijn daarbij een oplossingsgerichte spin in het web, aangezien het in veel gevallen om complexe situaties gaat waarbij meerdere organisaties betrokken zijn. De begeleiding is gratis en er is geen maximale begeleidingsduur. 

Maximaal 10.000 euro subsidie

Als er daarnaast extra juridische, planologische, bedrijfskundige of psychologische kennis of ondersteuning nodig is, dan kunnen ondernemers maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen via de deskundigenregeling. Deze regeling is vanaf 29 januari aan te vragen en is bijvoorbeeld te gebruiken voor een taxatie, milieutechnisch onderzoek of een planologische inpassing. Ook kan er bedrijfskundig of juridisch advies bij investeringen of een overname ingewonnen worden. In 2024 is maximaal 1 miljoen euro beschikbaar. 

Mkb-programma

Het Mkb-programma wordt gefinancierd door het Rijk. Het programma is gericht op ondersteuning bij schade en herstel, maar ook op toekomstperspectief. Naast deze ondersteuning is het ondernemersloket GroBusiness beschikbaar. Hier kunnen ondernemers terecht voor vraagstukken over bedrijfsvoering, zoals digitalisering, innovatie en internationalisering. 

Informatie

Informatie over de mkb-consulenten en de regeling is te vinden op onze website.