Expeditie Participatie 4 april van start gegaan

Expeditie Participatie 4 april van start gegaan

"Hoe maken we van Groningen de beste democratie van de wereld?" Met deze vraag is de Expeditie Participatie van de provincie Groningen begonnen. De theatervoorstelling 'In search of Democracy 3.0' van Lucas de Man trok op maandag 4 april bijna 100 belangstellende Groningers, bestuurders en ambtenaren naar het Grand Theatre in Groningen. Het publiek werd in de voorstelling direct betrokken om samen te zoeken naar manieren om het democratische proces in Groningen te verbeteren. 

Expeditie Participatie voorstelling

In Search of Democracy 3.0

Zonder goede kennis geen goed gesprek. Een lesje geschiedenis leerde de aanwezigen dat de democratie zoals wij die kennen nog helemaal niet zo lang bestaat. Dat het sinds WOII relatief stabiel is gebleven is zeker geen garantie dat dit zo blijft. Democratie is werk in uitvoering. 

Essentiële onderdelen

Op de vraag wat essentiële onderdelen van een democratie moeten zijn liepen de antwoorden van de deelnemers uiteen van 'stemmen vanaf 16 jaar' en ‘kennis over hoe democratie werkt’ tot 'iedereen heeft recht op leren en lezen' en ‘controle op de democratie door een onafhankelijke partij’. Voorbeelden van wat er volgens de aanwezigen anders zou moeten aan de democratie zijn:
•    de lage opkomst bij verkiezingen, waardoor je af kan vragen hoe representatief onze overheid is;
•    de invloed van het bedrijfsleven en economie op de besluitvorming;
•    het kortetermijndenken in plaats van het zich op de lange termijn op consensus richten
Ook de specifieke Groninger problematiek bleef niet onbeschreven: 'de democratie werkt niet voor mensen die het slachtoffer worden'. 

Expeditie Participatie

'We spreken elkaar niet genoeg om elkaar te vertrouwen' is een zin die de noodzaak en het doel van de Expeditie Participatie samenvat: door met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar te luisteren en zodoende samen te bouwen aan vertrouwen willen we werken aan het verbeteren van de Groninger democratie. Mede op basis van de inbreng van de aanwezigen stelt de provincie dit jaar participatiebeleid op. Dat is een eerste stap in een doorlopende zoektocht naar verbetering van het democratische proces.