Expeditie Participatie: provincie en inwoners in gesprek over de toekomst van Groningen

Wat vinden Groningers van onze democratie en de mogelijkheden om daaraan mee te doen? Is er voldoende ruimte om mee te praten en invloed uit te oefenen? Onder de noemer 'Expeditie Participatie' gaat de provincie in gesprek met inwoners over de manier waarop zij betrokken willen en kunnen zijn bij plannen voor de toekomst van de provincie. De expeditie start maandag 4 april met een gratis interactieve theatervoorstelling in het Grand Theatre in Groningen.

Expeditie Participatie

De echte experts van de provincie wonen in Scheemda, Uithuizen, Noordhorn of een andere plek in Groningen. Daarom begint de provincie samen met Groningers de zoektocht naar hoe de samenwerking tussen provincie en inwoners beter kan. Via bijeenkomsten met inwoners, belanghebbende organisaties, ambtenaren, gedeputeerden en Statenleden wordt het gesprek over onze Groningse democratie en participatie aangegaan.

Theatervoorstelling

De expeditie start maandag 4 april met een gratis interactieve theatervoorstelling. Onder leiding van theatermaker Lucas de Man gaat de provincie samen met het publiek op zoek naar hoe onze democratie er nu uit zou moeten zien. Wat zijn de uitdagingen? Waar liggen de mogelijkheden? De voorstelling ‘In Search of Democracy 3.0’ is een combinatie van theater, muziek en directe dialoog met het publiek. Gratis kaarten zijn verkrijgbaar via Grand Theatre Groningen.

Beleid maken

Het proces van de Expeditie Participatie, verslagen van bijeenkomsten en bouwstenen en verhalen uit de praktijk zijn te vinden op www.expeditieparticipatie.nl. De uitkomsten worden later dit jaar vertaald in participatiebeleid en een participatieverordening.