Eerste resultaten onderzoek effect zwarte wiek

Eerste resultaten onderzoek effect zwarte wiek

Op initiatief van de provincie Groningen en RWE wordt sinds eind 2021 onderzocht of het zwart verven van één wiek van een windturbine helpt om vogels veilig tussen de windturbines door te laten vliegen. En zo het aantal vogels dat tegen de wieken aanvliegt te verminderen. Dit onderzoek vindt plaats in de Eemshaven. Na acht maanden is de eerste indruk dat er nog geen duidelijk verschil is in het aantal slachtoffers van vogels tussen de windturbines met en zonder zwarte wiek. Het onderzoek loopt nog, dus het is nu nog te vroeg om op basis hiervan conclusies te trekken.

Windmolen met zwarte wiek

Eerder onderzoek in Noorwegen, op het eiland Smøla, toonde aan dat het zwart verven van één wiek van een windturbine zorgt voor 70 procent minder slachtoffers onder vogels. Onderzocht wordt of dit ook geldt voor de situatie in Nederland, met andere vogelsoorten en een ander landschap. Inmiddels staan er zeven windmolens met één zwart geverfde wiek in de Eemshaven. 

Vervolg

De resultaten van het eerste jaar effectonderzoek worden uitgewerkt in de eerstvolgende jaarrapportage (de 2e van 3). Deze zal in de winter 2023/2024 verschijnen. Het onderzoek 'zwarte wiek' loopt naar verwachting tot de winter van 2024/2025 en is een samenwerkingsverband tussen private partijen in de windindustrie (RWE, Vattenfall, StatKraft, Eneco, Pure Energie en Groningen.NL Energy), verschillende overheden (ministerie van EZK/LNV, Rijkswaterstaat en de provincies Groningen, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland) en de natuursector (Vogelbescherming).