Een veilig sportklimaat voor iedereen

Zaterdag 22 juni 2024 vieren we Roze Zaterdag in Groningen. De provincie ondersteunt de organisatie van dit evenement financieel. Maar ook daarbuiten zijn we bezig met initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie, waaronder de Alliantie Gelijkspelen. We spreken met Estelle Stegenga, beleidsmedewerker bij de provincie Groningen.

Een veilig sportklimaat voor iedereen

Zaterdag 22 juni 2024 vieren we Roze Zaterdag in Groningen. De provincie ondersteunt de organisatie van dit evenement financieel. Maar ook daarbuiten zijn we bezig met initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie, waaronder de Alliantie Gelijkspelen. We spreken met Estelle Stegenga, beleidsmedewerker bij de provincie Groningen.

Estelle Stegenga, beleidsmedewerker provincie Groningen

"Als provincie staan wij voor gelijke kansen voor iedereen", vertelt Estelle. Zij is medewerker in het team leefbaarheid en onder andere bezig met de thema's diversiteit en inclusie. "Eén van de dingen waar we nu mee bezig zijn is Alliantie Gelijkspelen. Dit is een samenwerkingsverband specifiek gericht op LHBTIQ+-acceptatie in de sport, waarbij we streven naar een veilig sportklimaat voor iedereen." 

Veilig voelen 

Peter Killestijn, bestuurslid bij COC Groningen & Drenthe, vertelt dat niet iedereen zich welkom voelt bij sportverenigingen. "Zolang woorden als 'homo' en 'gay' de meest gebruikte scheldwoorden zijn in de sport, spreekkoren met dezelfde strekking niet worden aangepakt en zelfs de OneLove-band al moeilijk ligt op het voetbalveld, voelen sommige mensen met een andere seksuele voorkeur of genderidentiteit zich niet welkom bij sportverenigingen. Ondanks de goede inspanningen van sportbesturen en sporters blijkt dat met name de kleedkamer vaak geen veilige plek is voor LHBTIQ+-sporters. Nog te vaak worden zij uitgescholden, nagekeken, buitengesloten of zijn onderwerp van negatieve grappen." 


Peter Killestijn, bestuurslid COC Groningen & Drenthe

Estelle vult aan: "Meer dan een kwart van de lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender personen en interseksuelen durft op de sportvereniging niet open te zijn over hun seksuele of genderidentiteit. Ook geven veel teamsporters aan dat zij regelmatig getuige zijn van vervelende opmerkingen en zelfs van fysieke agressie. Soms zelfs zo erg, dat zij ervoor kiezen om alleen nog individueel te gaan sporten of zelfs helemaal stoppen met sport.  Dit is zo zonde, want sport zou juist een verbindende plek moeten zijn waar iedereen zich veilig voelt om zichzelf te zijn." 

Bewustwording 

De Alliantie Gelijkspelen is een samenwerkingsverband tussen de provincie Groningen, gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta en Oldambt. Daarnaast zetten professionals vanuit de John Blankensteinfoundation, Huis voor de Sport Groningen, COC Groningen & Drenthe en de landelijke Alliantie Gelijkspelen zich in voor deze samenwerking. Estelle: "Met de Alliantie Gelijkspelen richten we ons op gemeenten en sportverenigingen in de provincie Groningen. Bestuurders en leden van sportverenigingen zijn zich soms nauwelijks bewust van de effecten van opmerkingen en gedragingen van leden onderling."

Acceptatie en inclusie vergroten

Het doel van de Alliantie Gelijkspelen is om tot gezamenlijk beleid te komen om LHBTIQ+-acceptatie en inclusie in de sport te vergroten. Onlangs is als start van de Alliantie Gelijkspelen het symposium ‘LHBTIQ+-acceptatie in de sport’ georganiseerd. Hier spraken inspirerende gasten, zoals Pepijn Keppel (ex-profhockeyer) over homofobie in de hockeywereld en Nino Wilkes (stiefzoon van Patrick Kluijvert en kleinzoon van Faas Wilkes) over het taboe op homoseksualiteit in de voetbalwereld. Estelle: "De komende tijd gaat de Alliantie Gelijkspelen verder, bijvoorbeeld door binnen de deelnemende gemeenten inclusieteams op te zetten. Ook komen er workshops en inspiratieavonden waar deelnemende sportverenigingen leren over best practices en passende tools." 

Landelijk initiatief 

De Alliantie Gelijkspelen is een landelijk samenwerkingsverband, bestaande uit de John Blankenstein Foundation, KNVB, KNHB en NOC*NSF en zet zich in voor volledige acceptatie van LHBTIQ+-ers in de sport. In verschillende regio's worden lokale samenwerkingsverbanden opgericht, zoals nu ook hier in Groningen.