Aan de slag als adviseur slimme mobiliteit

In zes maanden klaargestoomd worden voor een baan in de slimme mobiliteit. Vijftien deelnemers van het opleidingsprogramma Slim en Groen Onderweg gingen de uitdaging aan. Na een intensieve periode van colleges volgen en werkervaring opdoen, ontvingen zij tijdens de slotdag op 5 april 2024 hun certificaat. Hiermee kunnen zij nu officieel aan de slag als adviseur slimme mobiliteit.

De slotdag op 5 april vormde de feestelijke afsluiting van de opleidingsperiode. Samen met vrienden en familie blikten de deelnemers terug op de afgelopen maanden. Na een welkomstwoord door gedeputeerde Johan Hamster kregen zij vervolgens hun welverdiende certificaat uitgereikt. Het programma eindigde met een toast door projectleider Herman Pieter Ubbens van de provincie Groningen en afsluitende borrel. 

De 15 deelnemers en vertegenwoordigers van provincie Groningen

Leren en werkervaring opdoen 

Van oktober tot en met december 2023 volgden de deelnemers allerlei vakken, zoals verkeerskunde, digitalisering en persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn door verschillende mobiliteitsexperts klaargestoomd voor een baan in het vakgebied. Vervolgens brachten de deelnemers de opgedane kennis in de praktijk tijdens een werkervaringsperiode. Van januari tot en met maart 2024 zijn ze aan de slag gegaan als adviseur Smart Mobility bij een advies- of ingenieursbureau, een gemeente of provincie. 

Een mooie ervaring

Dit was de eerste editie van het opleidingstraject Slim en Groen onderweg.

In een reportage vertelt projectleider Herman Pieter Ubbens over het belang van het programma. Deelnemer Jelmer Dekker vertelt over zijn ervaringen.

Bekijk de reportage

Slim en Groen onderweg 

Het gratis opleidingsprogramma Slim en Groen onderweg is bedacht omdat er steeds meer vraag is naar professionals in de mobiliteitssector. Doel is om mensen die nog niet in dit vakgebied werken hiervoor warm maken. Zij krijgen hiermee dus de kans op een baan binnen de mobiliteit. Tegelijkertijd levert het overheden en bedrijven nieuwe professionals op met actuele kennis. Het opleidingstraject is een initiatief van de provincies Groningen, Drenthe en Frysl├ón, in samenwerking met het UWV.