Ecologische verbindingszone Meerweg opgeleverd

Ecologische verbindingszone Meerweg opgeleverd

De nieuwe ecologische verbindingszone Meerweg is opgeleverd. Deze natuurzone verbindt de Drentsche Aa met het Paterswoldsemeer. Hiermee is een belangrijke schakel binnen het Natuurnetwerk Nederland toegevoegd die de natuurgebieden rondom de stad Groningen via de kop van Drenthe met elkaar verbindt. De werkzaamheden dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit en dieren zoals otters, ringslangen en kikkers kunnen zich nu veilig verplaatsen. 

Opening Meerweg

Gerealiseerde werkzaamheden

Ruim één jaar is onder ecologische begeleiding gewerkt aan de Meerweg. De locatie bij de Meerweg is om allerlei redenen bijzonder. Door de slappe bodem was er bijvoorbeeld speciaal werkmaterieel nodig: op verschillende plekken ligt namelijk een tot vijf meter dik pakket veen. Ook de beschikbare ruimte in het gebied maakte  creatieve oplossingen noodzakelijk. De nieuwe brug is schuin ontworpen en volledig ter plaatse gebouwd. De ligging, op de grens van twee waterschappen, gemeentes en provincies, vereiste nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen.  

Zuidzijde Meerweg

Er komen hier vier watergangen met verschillende waterpeilen samen: dit maakte het werk complex. Op de grens van de twee waterschappen zijn de kades van de Schipsloot verlegd om ruimte te maken voor de slenk. Er is een inlaat aangelegd waardoor er vers water van de Drentsche Aa naar het meer stroomt. Ook is er bevergaas geplaatst: dit voorkomt dat bevers in de kades graven. 

Faunapassage

Via de faunapassage onder de nieuwe brug kunnen de dieren nu op een veilige manier de Meerweg passeren. Door de nieuw gegraven slenk stroomt er nu ook water onder de brug door. Tijdens de bouw van de brug werd het verkeer tijdelijk omgeleid via een bypass. De weg was uiteindelijk slechts twee dagen afgesloten voor verkeer.

Noordzijde Meerweg

De slenk is gegraven tot het Paterswoldsemeer en er is oeverbescherming met breuksteen aangebracht. Hier zijn sloten gegraven en een nieuw gemaal gerealiseerd om de omliggende recreatiewoningen te beschermen tegen het water. Ook zijn er faunarasters en amfibieënschermen geplaatst. Als beschutting voor de fauna is het gebied voorzien van riet en beplanting.

Samenwerkingspartners

In en rond het Paterswoldsemeer werkt de provincie Groningen samen met haar gebiedspartners aan het verbeteren van de waterkwaliteit, de recreatiemogelijkheden en aan het ontwikkelen van nieuwe natuur. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met waterschap Noorderzijlvest, het meerschap Paterswolde, omwonenden, waterschap Hunze en Aa's, de gemeente Groningen en uitvoeringsorganisatie Prolander.