Duurzame energieprojecten Groningen openen deuren

Hoe werkt dat precies, de opwek van duurzame energie? En welke reis legt deze energie vervolgens af voordat je het thuis kunt gebruiken? Dat kun je ontdekken tijden de Open Energiedag op zaterdag 16 september 2023. Verschillende duurzame energieprojecten in de provincie Groningen stellen hun deuren open voor publiek. 

Open Energiedag

In Groningen zijn vier duurzame projecten te bezoeken: Zonnedorpen Aardgasvrij, Windpark Oosterpolderdijk, Zonthermiepark Dorkwerd en Warmtestad. Belangstellenden kunnen een kijkje achter de schermen nemen en op deze manier kennismaken met de mensen en de technieken achter de energietransitie. Op de website Daarkrijgjeenergievan.nl staat meer informatie over de projecten en de bezoektijden. Aanmelden is niet nodig. Open Energiedag is een landelijk initiatief van De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Energietransitie in de provincie Groningen

De provincie Groningen is een van de belangrijkste energieregio's van Nederland. Samen met gemeenten en Rijk werkt de provincie aan de overstap van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen, zoals wind- of zonne-energie en warmte. Daarnaast stimuleren we inwoners en bedrijven om zuinig om te gaan met energie. Zo dragen we samen bij aan een veilige en gezonde leefomgeving, schone lucht en een lagere energierekening.