Drie initiatieven aan de slag met Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap

Drie initiatieven aan de slag met Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap

Het herstel van de joodse begraafplaats in Winsum, behoud van een historisch wandelpad tussen Loppersum en Eenum en terugplaatsen van een schotbalkhuisje bij de dijkdoorgang in de Carel Coenraadpolder. Dit zijn de drie initiatieven die elk € 25.000 krijgen om hun plannen uit te voeren. Deze projecten zijn gekozen omdat de initiatieven bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het culturele erfgoed en het landschap in onze provincie. 

12 projecten 

Deze drie initiatieven kwamen als beste uit de bus bij de presentatie-ochtend (pitches) van het provinciale programma Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap (ERL). Initiatiefnemers van twaalf erfgoedprojecten kregen ieder vijf minuten om een vakjury en het publiek te informeren en overtuigen van hun plan. Er was een ronde ERL (algemeen), een ronde landschap en een ronde ERL-projecten in het aardbevingsgebied. De pitches vonden plaats in de kerk van Garmerwolde. 

Energie en enthousiasme

Het beslissende oordeel was aan een vakjury die bestond uit Susan Top (gedeputeerde provincie Groningen), Jaap Kuin (burgemeester gemeente Pekela) en Patty Wageman (directeur Stichting Oude Groninger Kerken). Ook het publiek in de zaal mocht meestemmen.

De drie beste initiatieven:

Herstel joodse begraafplaats 

Met de bijdrage wordt het monumentale toegangshek bij de joodse begraafplaats in Winsum hersteld. Daarnaast zijn er plannen om de beplanting van de begraafplaats aan te pakken, zodat de plek toegankelijker wordt.

Behoud Zuidlopsterweg

De Zuidlopsterweg is een wandelpad tussen Loppersum en Eenum. De werkgroep zet zich in voor het behoud van het historische kerkpad voor voetgangers. Onder andere het opheffen van een spoorwegovergang is een grote uitdaging. De bijdrage wordt besteed aan professionele ondersteuning op het gebied van landschapsarchitectuur en natuurbeheer. 

Dijkdoorgang met schotbalkhuisje

Het plan is om het originele schotbalkhuisje bij de gele dijkdoorgang (de dijkcoupure) in de Carel Coenraadpolder terug te plaatsen. In het huisje wordt informatie over de plek aangeboden. Rondom de dijkdoorgang wordt de plek aantrekkelijker gemaakt met bijvoorbeeld een trap en een rustplek.

Bijdragen

Het geld is beschikbaar gesteld door de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Video

Bekijk de Youtube-video voor een verslag van de presentatie-ochtend.