Denk mee over de Doorfietsroute tussen Zuidlaren en Haren

Denk mee over de Doorfietsroute tussen Zuidlaren en Haren

Waar komt de nieuwe Doorfietsroute tussen Zuidlaren en Haren te liggen? Belanghebbenden zoals omwonenden en fietsers worden uitgenodigd om de komende tijd mee te denken over de variantenstudie. Iedereen die mee wil denken kan tot en met 17 juli reageren op 'Stem van provincie Groningen' of een inloopbijeenkomst bezoeken.

Rapport

De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Tynaarlo en Groningen hebben de wensen van de omgeving in kaart gebracht via een enquête onder fietsers, gesprekken met belanghebbenden en betrokkenen, een klankbordgroep en het online platform Stem van provincie Groningen. Samen met adviesbureau Sweco is alle informatie gebundeld in een rapportage tracékeuze en variantenstudie ( PDF-bestand, 10 MB). Hierin worden vijf haalbare routevarianten uitgewerkt en vergeleken.

Uw mening

Voordat we een definitieve routekeuze maken willen we graag weten of we compleet zijn in onze afweging en of alle belangen juist zijn weergegeven en begrepen. Wat zijn voor belanghebbenden belangrijke aspecten om tot een afweging te komen en wat willen ze verder nog meegeven aan de projectgroep? Reageren kan tot en met 17 juli 2023 via 'Stem van provincie Groningen' of door met de projectgroep in gesprek te gaan tijdens een inloopbijeenkomst.

Inloopbijeenkomsten 

De projectgroep geeft meer informatie over de routevarianten tijdens inloopbijeenkomsten op 8, 13 en 14 juni. De bijeenkomsten duren van 17.00 tot 20.30 uur. Er geldt een vrije inloop en aanmelden is niet nodig.  

  • Donderdag 8 juni: Dorpshuis de Hoeksteen (Noordlaren)
  • Dinsdag 13 juni: Brinkhotel (Zuidlaren)
  • Woensdag 14 juni: Restaurant Astoria (Haren)        

Vervolg 

Na de zomer gaat de projectgroep alle verzamelde informatie verwerken en een voorkeursvariant bepalen. Die voorkeursvariant wordt in het najaar van 2023 gepubliceerd. Iedereen die een belang heeft kan schriftelijk reageren op de voorkeursvariant. Eind 2023 besluiten Provinciale Staten over de voorkeursvariant. De drie mede-overheden hebben de intentie om een gelijkluidend besluit te nemen. 

Doorfietsroute

De Doorfietsroute van Zuidlaren naar Haren wordt zo’n 11 kilometer lang en start in het noordelijk deel van Zuidlaren. Via Midlaren en Noordlaren gaat het fietspad vervolgens door Glimmen, Appelbergen of Onnen naar Haren. In Haren sluit de nieuwe route aan op de bestaande doorfietsroute naar Groningen, die begint in de Jachtlaan.

Meer informatie

Op provinciegroningen.nl/doorfietsroute-zh staat meer informatie over het project. 
Deze video (Youtube, 6 minuten en 18 seconden) geeft meer uitleg over het project en een samenvatting van de variantenstudie.