De provincie heeft een nieuw college

De provincie heeft een nieuw college

De provincie heeft een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Het bestuur bestaat uit de BBB, de PvdA, de ChristenUnie en Groninger Belang. De vier partijen leveren allemaal één gedeputeerde en er is één gedeputeerde zonder partij. Op 5 juli werd het nieuwe college gepresenteerd tijdens een vergadering van Provinciale Staten. 

Nieuw college

Portefeuilles

De gedeputeerden zijn Henk Emmens voor de BBB, Tjeerd van Dekken voor de PvdA, Johan Hamster voor de ChristenUnie, Bram Schmaal voor Groninger Belang en Susan Top, zonder partij. Henk Emmens gaat zich onder meer bezighouden met landbouw en natuur en economie. Tjeerd van Dekken wordt verantwoordelijk voor arbeidsmarkt en werkgelegenheid, leefbaarheid, milieu en cultuur. Johan Hamster gaat zich bezighouden met verkeer en vervoer, energie en klimaat en water. Bram Schmaal zet zich in voor financiën en ruimtelijke ordening. Mijnbouw en Nationaal Programma Groningen worden de portefeuilles voor Susan Top. 

Herstel van vertrouwen

Het hoofdlijnenakkoord van de BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang heet 'Veur Mekoar' ( PDF-bestand, 5 MB).  
De partijen willen de komende jaren met een verbindende, duidelijke, eerlijke en oprechte stijl van besturen werken aan de verbetering van de brede welvaart van de inwoners van onze provincie. Samen willen ze het vertrouwen in de overheid herstellen. Bij het maken van plannen staan de Groningers en de unieke identiteit van onze provincie centraal. De bestuurders willen hun verantwoordelijkheden nemen bij landelijke opgaven in de landbouw, natuur, energie, mobiliteit en gezondheid. Daarbij vinden ze het belangrijk dat er draagvlak is bij de inwoners.