Bouw getijdenduiker start in augustus

Bouw getijdenduiker start in augustus

Begin augustus begint de aanleg van de getijdenduiker in de zeedijk. De werkzaamheden gaan anderhalf tot twee jaar duren. Het werk vindt overdag plaats van maandag tot en met vrijdag. Om ongelukken te voorkomen wordt de dijkweg tussen de NAM-locatie en het strand van Bierum afgesloten voor fietsers en wandelaars. Van 31 juli 2023 tot 1 april 2025 wordt het verkeer omgeleid via Uiteinde, Bierum en Hoogwatum. Het strand blijft wel toegankelijk.

Dubbele Dijk ingang getijdenduiker

Op 1 augustus start de inrichting van het bouwterrein. Om wad- en trekvogels zo min mogelijk te storen is een goede afscherming van de bouwplaats noodzakelijk. Om de bouwplaats heen komt een tijdelijke weg voor het werkverkeer. Daarna worden de stenen aan de buitenkant van de dijk voorzichtig weggehaald. Op de stenen groeien bijzondere korstmossen. 

Damwanden aanbrengen

Vanaf 7 augustus begint de aannemer met het plaatsen van een bouwkuip in de dijk. Hiervoor worden lange stalen platen in de grond getrild. Dit kan geluidsoverlast en trillingen veroorzaken. De bouwkuip is een tijdelijke, waterdichte constructie die het land beschermt tegen overstromingen. Hierdoor kan de aannemer ook tijdens het stormseizoen veilig doorbouwen in de dijk. 

Als de damwanden staan, gaan in november de heipalen de grond in. Ook dit kan geluidsoverlast geven. Vervolgens worden de betonnen wanden en vloeren van de duiker geplaatst. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer oktober 2024. Dan worden de stalen schuiven in de getijdenduiker aangebracht. Deze schuiven gaan dicht bij een te hoge waterstand. 

Tot slot verwijdert de aannemer de stalen bouwkuip en vult de dijk aan met grond en klei. Ook komt er nog een doorlaat tussen het zuidelijk en noordelijk tussengebied. We verwachten dat we de getijdenduiker in de zomer van 2025 in gebruik kunnen nemen

Vergunningen

De provincie Groningen heeft meerdere vergunningen aangevraagd om de getijdenduiker te mogen aanleggen. Het gaat om een omgevingsvergunning (gemeente Eemsdelta), watervergunning (Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat) en een ontgrondingsvergunning (gemeente Eemsdelta en Rijkswaterstaat). Wilt u op de hoogte blijven van de vergunningen en bouwplannen in uw buurt? Kijk dan op de website overheid.nl.