Bijna 7 miljoen voor maatregelen klimaatadaptatie in Groningen en Noord-Drenthe

Bijna 7 miljoen voor maatregelen klimaatadaptatie in Groningen en Noord-Drenthe

De werkregio Groningen/Noord-Drenthe ontvangt bijna 7 miljoen euro van het Rijk voor de uitvoering van concrete klimaatadaptatiemaatregelen. De regio diende een financieringsaanvraag in voor 64 maatregelen, via de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie. Met de honorering hiervan betaalt het Rijk een derde van de kosten.

Maatregelen

Het maatregelenpakket moet wateroverlast, droogte en overstromingsrisico’s in de regio Groningen/Noord-Drenthe beperken. Bijvoorbeeld door het vasthouden van regenwater in de grond of het aanleggen van gescheiden rioolstelsels, waarbij regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd. Het regenwater kan in wadi’s en verlaagde groenstroken in de bodem zakken. Dit voorkomt niet alleen wateroverlast, maar zo is er ook meer grondwater beschikbaar voor droge periodes. De maatregelen kosten in totaal ruim € 21 miljoen. Het Rijk betaalt via de Impulsregeling ruim €6,8 miljoen mee. De regiopartners leggen de rest bij. In vrijwel iedere gemeente in de regio worden de komende jaren klimaatadaptatiemaatregelen uitgevoerd.

Impulsregeling Klimaatadaptatie

Het geld uit de Impulsregeling is bedoeld voor projecten van gemeenten, provincies en waterschappen die de aanpassing aan weersextremen door klimaatverandering versnellen. Het gaat met name om maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen. Een voorwaarde voor de regeling van het Rijk is dat de projecten vóór 2028 zijn gerealiseerd.

Werkregio Groningen/Noord-Drenthe

De werkregio Groningen/Noord-Drenthe is een samenwerkingsverband van alle tien Groningse gemeenten, vier Drentse gemeenten (Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen, Noordenveld), de provincies Groningen en Drenthe, waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s, de Veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe en de waterbedrijven van beide provincies. De partners in de werkregio willen samen efficiënter werken aan klimaatadaptatie, leren van elkaars aanpak en zorgen voor goede afstemming tussen organisaties die werken aan de kwaliteit van de leefomgeving. Gedeputeerde Melissa van Hoorn van de provincie Groningen is voorzitter van de stuurgroep. Wethouder Kirsten Ipema van de gemeente Noordenveld is vice-voorzitter.