Bijeenkomsten nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Bijeenkomsten nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert vanaf 2023. Het richt zich op de verdere verduurzaming van de landbouw. Als agrariƫr kunt u bijvoorbeeld vergoed worden voor het uitvoeren van eco-activiteiten. De voorwaarden die gelden voor het uitbetalen van de basispremie veranderen, terwijl via het mestbeleid (7e Actieplan) ook het nodige op uw bedrijf af komt. Dit betekent dat het GLB anders wordt dan u gewend bent, maar het biedt ook kansen. Tijdens een informatiebijeenkomst op 14, 15 of 17 november vertellen beleidsadviseurs van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) u graag over het GLB.

Strokenteelt

Over de bijeenkomst

U bent dan ook van harte welkom bij de bijeenkomst die georganiseerd wordt vanuit het Nationaal Strategisch Plan (NSP) van het GLB, in samenwerking met RVO. Op deze avond zijn er sprekers aanwezig van GLB-NSP (beleid) en RVO (uitvoering). Zij geven u de laatste stand van zaken en er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. De bijeenkomst richt zich op de voorwaarden, de zogenaamde conditionaliteiten, zoals bufferstroken, bodembedekking en gewasrotatie. Daarnaast komen de nieuwe eco-regeling en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan bod. Hoe kunt u de eco-regeling in uw bedrijfsplan opnemen? En (hoe) is het te combineren met het agrarisch natuur- en landschapsbeheer?

Datum en locatie

  • 14 november, De Schakel, Hoofdweg 170, Midwolda (inloop 19.30 uur);
  • 15 november, Hotel Het Gemeentehuis, Hoofdstraat Oost 16, Uithuizen (inloop 19.30 uur);
  • 17 november, Restaurant Bussemaker, Zuiderhoofdstraat 1, Exloo (inloop 19.45 uur)*

Aanmelden: via dit formulier kunt u zich aanmelden.

*Woont u dicht(er) bij de locatie in Drenthe? Dan bent u daar ook van harte welkom. Informatie over deze bijeenkomst kunt u vinden op: Invoering nieuwe GLB, wat betekent dit voor u? - Provincie Drenthe. 

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over de bijeenkomst, dan kunt u een mail sturen naar hetnieuweglb@minlnv.nl