Bermen maaien voor veiligheid en een betere biodiversiteit

Al meer dan 30 jaar doet de provincie Groningen aan ecologisch bermbeheer. Een bloem- en kruidenrijke berm is niet alleen een mooi gezicht, maar zorgt er ook voor dat insecten en vlinders en kruiden en grassen de ruimte krijgen om te leven langs de wegen.

Bermen maaien voor veiligheid en een betere biodiversiteit

Al meer dan 30 jaar doet de provincie Groningen aan ecologisch bermbeheer. Een bloem- en kruidenrijke berm is niet alleen een mooi gezicht, maar zorgt er ook voor dat insecten en vlinders en kruiden en grassen de ruimte krijgen om te leven langs de wegen.

"Veiligheid staat op de eerste plaats, mensen moeten alles goed kunnen zien in het verkeer. Maar de natuur komt er direct achteraan", zegt Roelof Groenewoud, beheerder van bermen en sloten bij de provincie. "De eerste anderhalve meter naast de weg maaien we altijd, puur voor de veiligheid. Daarnaast blijft op veel plaatsen een stuk berm over waar we niet maaien. Hier kun je veel doen voor de omgeving. Iedere berm is anders en vraagt om maatwerk."

Grote bloemenzee

Een gezonde natuur is belangrijk. Die zorgt voor schone lucht, schoon water en laat groente en fruit beter groeien. "Vroeger dachten we anders over de bermen dan nu", legt Groenewoud uit. "Toen waren ze van gras, met weinig variatie. Vandaag de dag zien we kansen. Bijvoorbeeld bij het viaduct over de nieuwe Melkweg in Bedum. Hier zie je naast de weg een grote bloemenzee. Met onder meer margriet, boterbloem en ratelaar. Wij hebben zaden gebruikt die hier van nature voorkomen. Daar zit ook klaver in, want dat is voedsel voor bijen en andere insecten."

Drie maairondes

De provincie houdt drie maairondes per jaar, vanaf mei tot november. In woonwijken maait de provincie vaker, om het er wat netter uit te laten zien. Groenewoud: "Bij de rondes worden sommige stukken wel, en andere niet gemaaid. Zo komt er afwisseling in wat er groeit. Het ene plantje groeit namelijk beter als je het vaker maait, en het andere juist bij minder maaibeurten. En daar komen weer verschillende insecten op af."

Wilt u een melding doen over een berm van een provinciale weg? Neem dan contact met ons op. Bij spoed voor gevaarlijke situaties kunt u ons bellen.