Andere aanpak van start voor versterking erfgoed Groningen

Andere aanpak van start voor versterking erfgoed Groningen

In Stedum is door gedeputeerde Susan Top, staatssecretaris van Cultuur Gunay Uslu en staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief het startsein gegeven voor een andere aanpak voor het versterken van erfgoed in Groningen. De eerste vier eigenaren van rijksmonumenten in Groningen zijn gestart met een proefproject waarbij zij zelf opdrachtgever van het versterkingsproces zijn. De Vereniging Groninger Monument Eigenaren heeft samen met gemeenten, ministeries en provincie Groningen deze andere aanpak tot stand gebracht. Hierbij wordt de versterking slim gecombineerd met  schadeherstel, restauratie, onderhoud en verduurzaming.  

Onthullingsmoment Stedum

Aanpak

De eigenaar wordt tijdens het versterkingsproces ondersteund door een zelfgekozen restauratiearchitect en aannemer. Zij beslissen samen over de aanpak en de werkzaamheden die gecombineerd kunnen worden.  Het Restauratiefonds en het Erfgoedloket Groningen hebben hierbij een belangrijke rol. De aanpak is erop gericht om versnelling aan te brengen en de eigenaren weer gemotiveerd te krijgen. Het behoud van erfgoed is het doel.

Beschikbaar voor alle erfgoedeigenaren

Deze werkwijze is gericht op samenwerken en vertrouwen. De nieuwe aanpak wordt tot midden 2026 bij 15 erfgoedpanden getoetst. Het doel is om deze nieuwe werkwijze uiteindelijk voor alle eigenaren van een rijksmonument, gemeentemonument, karakteristiek of beeldbepalend pand beschikbaar te maken. Provincie Groningen, gemeenten en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap steunen de proefprojecten.