Aardbevingsgemeenten willen alle panden in bevingsgebied laten inspecteren

Aardbevingsgemeenten willen alle panden in bevingsgebied laten inspecteren

Het Advies College Veiligheid Groningen (ACVG) heeft op 22 februari haar rapport "Veiligheid van gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie" aan staatssecretaris Vijlbrief aangeboden. Het ACVG heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van de gebouwen die niet zijn opgenomen in de versterkingsoperatie, de zogenaamde scope. De centrale vraag was of de gebouwen buiten de scope van de Nationaal Co√∂rdinator Groningen (NCG) veilig zijn. 

Uit het onderzoek blijkt dat er ook buiten de scope nog onveilige panden zijn. De onderzoekers verwachten dat het bij deze gebouwen nodig kan zijn om lichte versterkingsmaatregelen toe te passen. De aardbevingsgemeenten en de provincie willen dat deze panden opgespoord worden door alle gebouwen in het aardbevingsgebied te inspecteren. En dat de onveilige panden versterkt worden.

Uitkomsten van het onderzoek

De scope van de NCG bevat de meest risicovolle gebouwen. De lopende versterkingsoperatie moet daarom worden voortgezet. Maar ook buiten de scope zijn nog onveilige panden. Het ACVG heeft de kenmerken beschreven van panden die mogelijk onveilig zijn en verder onderzocht moeten worden. Bij de onveilige gebouwen buiten de scope is er nauwelijks kans op volledig instorten volgens het ACVG. Daarom zijn er geen zware versterkingsmaatregelen nodig. Bovendien geeft het ACVG aan dat andere gebouwen buiten de scope zeer waarschijnlijk wel veilig zijn.

Regionaal standpunt

De aardbevingsgemeenten en de provincie houden vast aan het uitgangspunt dat iedere Groninger het recht heeft om net zo veilig te wonen als de rest van Nederland. Het onderzoek van het ACVG bevestigt dat het versterkingsprogramma niet compleet is en dat het noodzakelijk is om andere mogelijk onveilige panden op te sporen. Dat kan volgens de provincie en de aardbevingsgemeenten alleen door alle gebouwen in het aardbevingsgebied individueel te inspecteren en de onveilige panden te versterken.

Inspectieprogramma

De regio dringt aan een nauwkeurig inspectieprogramma op te zetten waar een goede balans is tussen snelheid en zorgvuldigheid. Ook moet er plek blijven voor Loket opname op verzoek (LOOV) waar mensen zichzelf kunnen melden als ze zich onveilig voelen. Regionale bestuurders vertrouwen erop dat de staatssecretaris op een juiste manier invulling geeft aan het advies van ACVG. Zodat uiteindelijk iedere inwoner in het aardbevingsgebied de zekerheid heeft dat zijn of haar woning aan de veiligheidsnorm voldoet.