Aanvulling beroepsschrift van Groningse overheden tegen gasbesluit

Op 13 maart 2024 is de zitting bij de Raad van State van de Groningse overheden in de beroepsprocedure tegen het vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2023-2024. Voor deze zitting hebben de overheden aanvullende informatie toegevoegd aan het beroepschrift dat zij eerder al bij de Raad van State indienden.

De regio doet dit, omdat ze het belangrijk vindt dat de Raad van State deze informatie ook betrekt op de zitting op 13 maart 2024.

 

Geen resultaat- maar een inspanningsverplichting voor NAM

De overheden vinden dat het vaststellingsbesluit vernietigd moet worden nu de staatssecretaris van mening is dat NAM alleen maar een inspanningsverplichting heeft om gas uit het Groningenveld te halen wanneer de gemiddelde etmaaltemperatuur kouder dan -6,50C wordt. De staatsecretaris houdt zich hiermee niet meer aan wat het kabinet eerder afsprak, namelijk dat NAM een door de staatssecretaris bepaalde hoeveelheid gas uit het Groningenveld moet winnen om geen problemen met de leveringszekerheid te krijgen.

Waakvlam was in januari niet nodig geweest

Het besluit om in januari het Groningenveld twee dagen aan te zetten zorgde voor veel sociale en politieke onrust. De overheden lezen in de brief die de staatssecretaris op 10 januari 2024 aan de Tweede Kamer stuurde dat hij wel de mogelijkheid heeft gehad om het probleem van de leveringszekerheid anders op te lossen dan twee locaties in het Groningenveld op te starten. Volgens de Groningse overheden is het dan ook niet nodig geweest om het veld naar waakvlam te brengen en moet dit anders in het vaststellingsbesluit geformuleerd worden.

Onduidelijk over de gevolgen voor de versterking

Nu in januari het Groningenveld op de waakvlam is geweest en er een kleine hoeveelheid gas is gewonnen, wijzen de Groningse overheden erop dat de gevolgen hiervan voor de versterking niet duidelijk zijn. De overheden wezen de staatssecretaris al in juni 2023 op deze fout in het vaststellingsbesluit, maar de staatssecretaris heeft hier nog steeds niets mee gedaan. Daarbij vinden de overheden dat de staatssecretaris in zijn vaststellingsbesluit goochelt met de aantallen voor de versterking.

Beoordeling gasbesluit

De Groningse overheden beoordelen jaarlijks het vaststellingsbesluit van de staatssecretaris voor het volgend gasjaar. De beroepsprocedure wordt gevoerd door de provincie Groningen, de gemeenten Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Groningen, Oldambt, Westerkwartier, Veendam, Pekela en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. De provincie stuurde de aanvulling op het beroepschrift naar de Raad van State namens deze organisaties.