Aanleg rotonde zuidkant van Winsum 11 september van start

Aanleg rotonde zuidkant van Winsum 11 september van start

Maandag 11 september beginnen werkzaamheden voor de aanleg van een rotonde op de kruising van de provinciale weg N361 met de Borgweg en Garnwerderweg in Winsum. De N361 blijft tot en met 15 oktober open voor doorgaand verkeer. Verkeer van en naar de Borgweg en Garnwerderweg in Winsum wordt omgeleid via de Geert Reinderstraat en het sportpark. Begin november is de nieuwe rotonde klaar voor gebruik.

Rotonde Borgweg en Garnwerderweg

Planning

De werkzaamheden beginnen op maandag 11 september. De eerste fase duurt tot en met 15 oktober. Dan werkt de aannemer aan de aansluiting van de rotonde op de Borgweg en Garnwerderweg. De N361 blijft begaanbaar voor doorgaand verkeer. In de tweede fase (16 oktober tot en met 3 november) is de N361 ter hoogte van de kruising volledig afgesloten om de rotonde af te maken. De genoemde data kunnen afwijken in verband met slechte weersomstandigheden.

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen de provinciale weg tijdens de werkzaamheden gewoon oversteken. Ter hoogte van de kruising komt een tijdelijke oversteekplaats. 

Rotonde Borgweg en Garnwerderweg

Door de nieuwe rotonde verbetert de veiligheid en de doorstroming vanuit Winsum en Garnwerd naar de N361. Ter hoogte van de rotonde komt zogenaamd geluidsreducerend asfalt. Het asfalt wordt reflecterend, zodat er minder verlichting nodig is in de bebouwde kom.

Herinrichting N316 Winsum

De rotonde bij de Borgweg en Garnwerderweg is de laatste aanpassing aan de N361 bij Winsum. Eerder werden de kruisingen Schilligeham, Geert Reindersstraat en Novaweg aangepast en kreeg de rotonde Het Aanleg een onderhoudsbeurt. 

Tankstation

Het OK tankstation aan de Garnwerderweg blijft via de omleidingsroute bereikbaar voor klanten.