Aanbesteding voor vier nieuwe waterstoftreinen van start

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en Arriva-directeur Anne Hettinga ondertekenden donderdag 24 november de overeenkomst voor de aanschaf van vier nieuwe waterstoftreinen. Hiermee zetten de provincie en Arriva de volgende stap in de verduurzaming van het regionale spoorvervoer in Groningen. Met de ondertekening van deze overeenkomst start Arriva met de Europese aanbesteding voor de vier waterstoftreinen.

Fleur Gräper-van Koolwijk en Anne Hettinga ondertekenen overeenkomst aanschaf waterstoftreinen

De planning is dat reizigers vanaf eind 2027 met de waterstoftreinen kunnen reizen op het Groningse regionale spoor. De treinen worden ingezet op de bestaande trajecten Delfzijl-Groningen-Veendam en incidenteel ook op de andere spoorlijnen in Groningen en richting Leer. De provincie en Arriva willen de treinen ook inzetten bij toekomstige uitbreiding of aanpassing van het spoor in Groningen. Als de aanleg van het spoortraject Veendam - Stadskanaal doorgaat, dan gaan ook hier de waterstoftreinen rijden.

Zero-emissie

De provincie Groningen, ProRail, het Rijk en Arriva hebben als doel om de treinen in Noord-Nederland zonder uitstoot en op duurzaam geproduceerde brandstof te laten rijden. Voor de regionale treindiensten in Groningen kan dit het beste met groene waterstof. Bovendien zijn deze treinen stiller dan de huidige dieseltreinen. In 2020 deden provincie en Arriva al verschillende testen gedaan met rijden en tanken van een waterstoftrein. De resultaten hiervan waren veelbelovend. Voor de reizigers en omwonenden zijn de waterstoftreinen een schonere en stillere manier van openbaar vervoer. 

Medefinanciering

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelde vorige week € 15 miljoen beschikbaar als bijdrage in de kosten. Hiermee laat het Rijk zien het belangrijk te vinden om te investeren in de verduurzaming van het openbaar vervoer op haar spoorlijnen. Naast de rijksbijdrage voor de vier treinen, draagt Europa (CINEA) € 5,8 miljoen bij en het Nationaal Programma Groningen (NPG) € 7 miljoen. Ook heeft het Rijk een bijdrage toegekend van € 5 miljoen voor waterstoftankinstallatie.