330 miljoen beschikbaar voor overgang naar groene economie in Noord-Nederland

De provincie en gemeente Groningen hebben het regioplan vastgesteld voor het Europese Fonds voor een Rechtvaardige Transitie ( Just Transition Fund, JTF). In het plan staat beschreven hoe de regio het toegekende bedrag van 330 miljoen vanuit het fonds wil besteden. Het Noorden krijgt het geld omdat het een van de gebieden is in Europa die zwaar worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Grotere midden- en kleinbedrijven kunnen gebruik maken van het geld, dat waarschijnlijk in september beschikbaar komt. Het JTF-regioplan is opgesteld samen met verschillende organisaties en overheden, waaronder de drie noordelijke provincies en de gemeenten Groningen en Emmen. 

Overgang naar groene economie

De noordelijke economie is sterk afhankelijk van fossiele grond- en brandstoffen. Door het stopzetten van de gaswinning worden naar schatting zo'n 20.000 banen geraakt. Het Noorden heeft tot 2027 de tijd om de 330 miljoen uit het JTF in te zetten, om de economische en sociale gevolgen van de energietransitie op te vangen en te werken aan een groene economie, met veel nieuwe werkgelegenheid. Het geld vanuit het JTF wordt gebruikt om te investeren in duurzame producten, processen, onderzoek, innovatie, (om)scholing en de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. 

Over JTF

Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal en is ervoor bedoeld de sociaal-economische ongelijkheid te verkleinen in regio's die de gevolgen ondervinden van de energietransitie. De provincie Groningen is samen met de gemeente Emmen de grootste van de zes regio's in Nederland die aanspraak maken op het fonds, naast IJmond, Groot-Rijnmond, Zeeland, West-Noord-Brabant en Zuid-Limburg. Deze regio's krijgen elk 58,5 miljoen euro. Het Rijk dient alle JTF-regioplannen op 22 maart in bij de Europese Commissie ter beoordeling. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) gaat de JTF-subsidieregeling uitvoeren. De openstelling is naar verwachting in september.