2,5 ton voor onderzoek naar robotisering noordelijke scheepsbouw

2,5 ton voor onderzoek naar robotisering noordelijke scheepsbouw

De provincie verleent de Stichting Groninger Maritime Board (GMB) € 250.000 subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek 'Shared Facility voor de Noord-Nederlandse scheepsbouwindustrie'. In dit project wordt onderzocht hoe robotisering kan worden toegepast in de noordelijke scheepsbouw, om de productiviteit van de gehele keten te verbeteren. De toekomst van de noordelijke scheepsbouw staat onder druk en orders gaan verloren vanwege te hoge kosten. Samenwerken is essentieel voor het behoud van de maritieme sector en werkgelegenheid in het Noorden.  

Meer banen, minder CO2-uitstoot

De uitkomst van het project moet de doorslag geven voor de bouw van de robotiseringsfaciliteit. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol verwacht dat de daadwerkelijke bouw de hele noordelijke maritieme industrie een impuls geeft: "Het project levert veel werkgelegenheid op en biedt kansen om de CO2-uitstoot van de scheepvaart te verminderen". 

Geautomatiseerde processen

Het project ‘Shared Facility’ bestaat uit verschillende toepassingen: van geautomatiseerde montage van staalplaten en profielen, tot het aan elkaar lassen van micropanelen in een centrale robotlijn, de ‘Shared Facility’. Met geautomatiseerde processen wordt de kwaliteit verhoogd en de doorlooptijd verkort, waardoor er jaarlijks per werf meer schepen gebouwd kunnen worden. Dit vergroot de werkgelegenheid in de scheepsbouw en bij de toeleveranciers. 

Samenwerking maritieme sector 

Het project ‘Shared Facility’ is geïnitieerd door de Groninger Maritime Board en wordt uitgevoerd door de Stichting GMB, Conoship International, FME en Marstrat, in samenwerking met een groot aantal werven en toeleveranciers uit de Noordelijke maritieme sector.